KOMISJA ARBITRÓW

Polskiej Izby Ochrony

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Mirosław Adam Pleban Przewodniczący Komisji
2 Artur Półtorak Członek Komisji
3 Jacek Dobrogoszcz  Członek Komisji