KOMISJA ARBITRÓW

Polskiej Izby Ochrony

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Mirosław Adam Pleban Przewodniczący Komisji
2 Jacek Dobrogoszcz  Członek Komisji
3 Marek  Ważny Członek Komisji
4 Piotr  Wróbel Członek Komisji