SEKCJA ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH

Polskiej Izby Ochrony

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Harald Dingemans Przewodniczący Sekcji
2 Daniel Kamiński Zastępca Przewodniczącego Sekcji
3 Robert Ciarczyński Członek Sekcji
4 Tadeusz Ciszewski Członek Sekcji
5 Tomasz Mizgała Członek Sekcji
6 Adam Pucek Członek Sekcji
7 Czesław Woroszyło Członek Sekcji
8 Krzysztof Łęcki  Członek Sekcji