Akcja 50 groszy na rzecz Podopiecznych Fundacji OCHRONA I POMOCPRACOWNICY BRANŻY OCHRONY

Akcja 50 groszy na rzecz Podopiecznych Fundacji
 

Fundacja Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom OCHRONA I POMOC zwraca się z  ogromną prośbą o wsparcie „Akcji 50 groszy na rzecz Podopiecznych Fundacji”.

Fundacja OCHRONA I POMOC jest jedyną fundacją branżową powołaną w celu:

- pomocy pracownikom ochrony i ich rodzinom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej,
- pomocy ofiarom wypadków poszkodowanym podczas wykonywania zadań ochrony (napady, wypadki samochodowe i inne przestępstwa),
- działania na rzecz niepełnosprawnych byłych pracowników ochrony, będących ofiarami wypadków podczas wykonywania zadań ochrony lub niepełnosprawnymi członkami rodzin tych pracowników.

Fundacja OCHRONA I POMOC, dzięki dotychczasowej pomocy Darczyńców, mogła pomóc wdowom, sierotom, półsierotom i pracownikom ochrony poszkodowanym podczas wykonywania swoich zadań. W 2014r. Podopiecznym przyznane zostały zapomogi pieniężne wspomagające ich codzienne potrzeby, w tym również z okazji Dnia Dziecka i świąt Bożego Narodzenia. Z uzyskanych środków sfinansowano także, jednej z naszych Podopiecznych wraz dwójką dzieci, pobyt wakacyjny w ośrodku wczasowym w Międzyzdrojach.

Środki finansowe, którymi obecnie dysponuje Fundacja, pochodzą głównie z wpływów z 1 % rocznych rozliczeń podatkowych oraz z wpłat od osób i firm dobrowolnie wspierających nasze działania statutowe. Wszystkie uzyskane fundusze są przeznaczane wyłącznie na bezpośrednią pomoc  Podopiecznym.

Jednym z projektów, który ma przyczynić się do zwiększenia wpływów, a zarazem poszerzyć krąg beneficjentów pomocy udzielanej przez naszą Fundację jest projekt „Akcja  50 groszy na rzecz Podopiecznych Fundacji”.

Projekt AKCJI 50 GROSZY zakłada, że pracownik ochrony, deklaruje w formie pisemnej zgodę na potrącenie ze swojego uposażenia kwotę (np. 50 gr.), która za  pośrednictwem firmy w której jest zatrudniony, przekazywana będzie na konto Fundacji  „OCHRONA i POMOC”.

Podana kwota jest kwotą przykładową, może to być również 1 zł lub 2 zł, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że pensje pracowników naszej branży nie są wysokie. Dla Fundacji systematyczna wpłata w ciągu roku symbolicznych 50 groszy od deklarujących ją pracowników ochrony z każdej firmy,  daje perspektywę uzyskania dodatkowych środków oprócz 1 % odpisów podatkowych.

W życiu, jak wiadomo bywa różnie, raz pomagamy, a raz sami potrzebujemy pomocy, dlatego w imieniu naszych rodzin fundacyjnych, będziemy bardzo wdzięczni za wsparcie Akcji 50 groszy na rzecz Podopiecznych Fundacji.
 

Dziękujemy za wsparcie i zachęcamy do wzięcia udziału w Akcji 50 gr na rzecz Podopiecznych Fundacji
Zarząd Fundacji OCHRONA I POMOC

Deklaracja Pracownika - WZÓR