Artykuł prasowy zawierający opinię biegłego sądowego Pana Mariana CichoniaPoniżej zamieszczamy artykuł dotyczący sprawy znajdującej się na wokandzie Sądu Okręgowego w Kielcach  – impreza studencka (otrzęsiny) na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w bydgoskim Fordonie w 2015 r.

W artykule, który ukazał się w dn. 11.01.2019 r. w Expressie Bydgoskim przytoczono opinię biegłego sądowego Pana Mariana Cichonia – rzeczoznawcy Polskiej Izby Ochrony.

Opinia biegłego Pana Mariana Cichonia, będąca istotnym dowodem w sprawie pozwoliła na rzetelną, obiektywną i wnikliwą ocenę zaistniałego zdarzenia i tym samym wyjaśnienie istotnych kwestii związanych z organizacją i bezpieczeństwem tej imprezy.


"Koszmar i jeszcze raz koszmar ..." - artykuł Express Bydgoski 11.01.2019 r.