Badania lekarskie pracowników ochrony w czasie pandemii.Aktualna sytuacja w kraju związana z koronawirusem powoduje wiele utrudnień oraz skłania do pytań. Jednym z nich jest kwestia związana z okresowymi badaniami lekarskimi. W związku z tym, Polska Izba Ochrony przesłała do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pismo z wnioskiem o pilne zgłoszenie zmian w zakresie ważności wszystkich badań okresowych dla pracowników ochrony w opracowywanym rządowym projekcie zmian kodeksu pracy oraz innych ustaw w zakresie badań pracowniczych.