Polska Izba Ochrony jest organizacją samorządu gospodarczego działającą na podstawie ustawy o izbach gospodarczych oraz zgodnie z własnym Statutem usankcjonowanym przez Sąd Rejestrowy.

Izba zrzesza na zasadach dobrowolności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie ochrony osób i mienia, projektowania, produkcji, obrotu towarowego i usług w zakresie technicznych urządzeń, środków i systemów ochrony osób i mienia, doradztwa w dziedzinie bezpieczeństwa osób i mienia, usług detektywistycznych.

Polska Izba Ochrony reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i usługowej, w szczególności wobec organów państwowych.

Firmy członkowskie PIO
Wyszukiwarka

Jak przystąpić do PIO

Czekaj na decyzję
Decyzję o przyjęciu w poczet firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony podejmuje Zarząd lub Prezydium Zarządu
Witamy w PIO
Po pozytywnej decyzji zostaniesz przyjęty w poczet firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony

Aktualności

13.01.2021
Fundacja Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom OCHRONA I POMOC, powołana przez Polską Izbę Ochrony, realizuje swe cele poprzez objęcie opieką najbardziej potrzebujących pracowników ochrony i ich rodziny, wdowy i sieroty po pracownikach ochrony, którzy zginęli podczas służby. Wspiera także ofiary wypadków, poszkodowane podczas realizacji zadań ochrony, jak również tych zmagających się z ciężkimi chorobami i będącymi w trakcie kosztownych terapii. W imieniu Prezes Zarządu Fundacji, Pani Anety Kochman przekazujemy list w sprawie wsparcia celów statutowych Fundacji. Będziemy bardzo wdzięczni...
07.01.2021
W związku z budzącymi poważne wątpliwości w kwestii wyboru oferty na usługi ochrony przez Zakład Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku, Polska Izba Ochrony, powołując się na przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, w szczególności na art. 3 zobowiązujący izby gospodarcze do kształtowania i upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej, na art. 5 ust. 2 pkt 6 dot. informowania o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz uprawnienie zawarte w art. 6 do otrzymania od właściwych organów administracji państwowej...
31.12.2020
W związku z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami dotyczącymi m.in. w funkcjonowaniu hoteli, które to wiążą się z daleko idącym ograniczeniem możliwości noclegowych dla pracowników ochrony w okresie od 28 grudnia 2020 r. - do 17 stycznia 2021r., Polska Izba Ochrony przesłała do Firm Członkowskich, interpretację prawną dotyczącą tej kwestii. Temat noclegów pracowników ochrony jest bardzo istotny dla branży, gdyż szereg usług ochrony ściśle wiąże się z mobilnością pracowników. Dotyczy to np. przerw w konwojowaniu, wykonywaniu w warunkach delegacji usług zabezpieczenia technicznego czy...
18.12.2020
Prezes Grupy Ochrony Konwój Pan Marcin Pyclik, podczas ramach współorganizowanych w dn. 17 grudnia b.r., przez Safety Project oraz Polską Izbę Ochrony - Ogólnopolskich Warsztatów Naukowo – Technicznych "Bezpieczeństwo obiektów w obszarze przygotowania i reagowania na zamachy” - Prezes Zarządu - Pan Marcin Pyclik przedstawił model współpracy między publicznym i prywatnym sektorem bezpieczeństwa w kontekście przeciwdziałania zamachom, gdzie omówił między innymi niewykorzystane dotychczas obszary działania służb ochrony oraz wskazał pola współpracy w ramach systemu bezpieczeństwa państwa.

Partnerzy

 
 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Komenda Główna Policji
iExpert.pl – Ubezpieczenia
Międzynarodowe Targi Poznańskie S.A.
Systemy Alarmowe
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Stowarzyszenie Polskich Specjalistów Bombowych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Komenda Główna Policji
iExpert.pl – Ubezpieczenia
Międzynarodowe Targi Poznańskie S.A.
Systemy Alarmowe
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Stowarzyszenie Polskich Specjalistów Bombowych