Aktualności
10.11.2021

Informacja o wyborze składu do organów Izby po XVIII Walnym Zgromadzeniu

Informujemy, że w przeddzień organizowanej przez Polską Izbę Ochrony - 21. Konferencji Branży Ochrony, w dniu 3 listopada w Jachrance, XVIII Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ochrony wybrało organy Izby - Zarząd Polskiej Izby Ochrony, Komisję Rewizyjną oraz Komisję Arbitrów, które będą realizowały cele statutowe przez kolejne 4 lata.

Skład obecnego Zarządu przedstawia się następująco:

Marcin Pyclik - Prezes Zarządu Polskiej Izby Ochrony

Krzysztof Łęcki - Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby ochrony

Wojciech Stawski - Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ochrony

Janusz Wojciechowski - Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ochrony

Jacek Pachocki - Członek Zarządu Polskiej Izby Ochrony

Tomasz Żórawski - Członek Zarządu Polskiej Izby Ochrony

Krzysztof Skowroński - Członek Zarządu Polskiej Izby Ochrony

 

Komisja Rewizyjna:

Tomasz Wciórka - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Ryszard Tetelewski - Z-ca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Ludwik Burzmiński - Członek Komisji Rewizyjnej

Mariusz Wojdyło - Członek Komisji Rewizyjnej

 

Komisja Arbitrów:

Adam Niemczyk - Przewodniczący Komisji Arbitrów

Marek Ważny - Zastępca Przewodniczącego Komisji Arbitrów

Piotr Wróbel - Członek Komisji Arbitrów