Informacja otrzymana od firmy 4Tel Partner Sp. z o.o., która miała swoją prezentację podczas XI Konferencji Branży OchronySzanowni Państwo

W związku z istotnymi zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych, wprowadzonymi ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662) informujemy, że do dnia 30 czerwca 2015 r. podmioty przetwarzające dane osobowe (w tym agencje ochrony) zobowiązane są m.in. uregulować status Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

To najistotniejsza z punktu widzenia pracodawcy zmiana, jednak aktualizacja przepisów o ochronie danych osobowych jest oczywiście większa, dotyczy np. sposobu rejestracji zbiorów danych, uprawnień ABI i GIODO.

Biuro Zarządu PIO