Interwencja Zarządu Polskiej Izby Ochrony w sprawie usługi ochrony dla Huty Bankowa Spółka z o.o.Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Polskiej Izby Ochrony w bulwersującej - nie tylko środowisko branży ochrony sprawie, która została szeroko skomentowana w poście opublikowanym na portalu LinkedIn, dotyczącym ogłoszenia rekrutacyjnego, zleconego przez agencję ochrony w sprawie zatrudnienia w usłudze ochrony Huta Bankowa Sp. z o.o., dowódcy zmiany – pracownika ochrony, gdzie jako warunek konieczny wskazano posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (symbole oznaczenia: 01-U,04-O, 02-P, oznaczające choroby psychiczne, narządu wzroku, upośledzenie umysłowe).

Zarząd Polskiej Izby Ochrony wystosował pismo do Prezesa Zarządu Huty Bankowa Spółka z o.o. z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

Pobierz dokument