Kalkulacje stawek kontraktowych na 2017 rokW związku z ze zmianami jakie wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz.1265), w tym możliwością złożenia pisemnego wniosku o przeprowadzenie negocjacji w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r. poniżej prezentujemy, przygotowane przez Kol. Janusza Wojciechowskiego, trzy „Kalkulacje stawki kontraktowej na 2017 rok” uwzgledniające minimalną płacę 2000 zł miesięcznie i minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł. jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. 

Kalkulacja – wariant I dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę o pracę z uwzględnieniem pracy w godzinach nocnych.
Kalkulacja – wariant II dotyczy pracowników zatrudnionych jak wyżej nie pracujących w godzinach nocnych.
Kalkulacja – wariant III dotyczy pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie z pełnym ozusowaniem umowy.