Kodeks Rodo – rozpoczęcie konsultacjiSzanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Polska Izba Ochrony rozpoczyna konsultacje wewnętrzne dot. Kodeksu postępowania i dobrych praktyk w sprawie danych osobowych w branży ochroniarskiej.

Ideą Kodeksu jest wprowadzenie jasnych wytycznych dotyczących postępowania z danymi osobowymi, przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów osób, których dane dotyczą oraz interesów branży ochrony. Stosowanie Kodeksu ma również na celu podniesienie standardów obsługi klientów branży ochrony oraz zapewnienie wyższego poziomu ich satysfakcji.

Kodeks ma charakter zamknięty, co oznacza, że do jego stosowania mogą się zobowiązać wyłącznie firmy członkowskie Polskiej Izby Ochrony.

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz ustawą o ochronie danych osobowych zwracam się do firm członkowskich PIO z prośbą o nadsyłanie uwag i sugestii do Kodeksu. Uwagi należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.07.2019 r.

Rekomendowana jest również opinia Państwa klientów nt Kodeksu.

 

Marcin Pyclik
Prezes Zarządu