KONGRES BRANŻY OCHRONY
Zarząd Polskiej Izby Ochrony podjął inicjatywę mającą na celu wypracowanie stanowiska branży ochrony co do kierunków zmian legislacyjnych normujących zasady jej przyszłego funkcjonowania. Jest to pokłosie debaty poświęconej tej problematyce, która odbyła się w ramach organizowanej przez PIO XV Konferencji Branży Ochrony w Spale w kwietniu 2017r. Blisko dwudziestoletnie doświadczenia, wynikające z obowiązujących unormowań oraz zmieniająca się rzeczywistość w sferze społecznej, technicznej i organizacyjnej wskazują na konieczność zbudowania nowoczesnych podstaw prawnych dla branży.
Zapraszamy do dyskusji wszystkie organizacje, związki i stowarzyszenia zrzeszające pracodawców i pracowników ochrony, pozwalającej na wypracowanie optymalnych dla branży rozwiązań. Mamy nadzieję, że jesienią 2017 r. spotkamy się na Kongresie Branży Ochrony, który wyłoni komisje programowe pozwalające na szczegółowe dopracowanie przyjętych kierunków.
Jeżeli my tego nie zrobimy -  zrobi to za nas ktoś inny …

Zarząd Polskiej Izby Ochrony 
Warszawa, dnia 24 maja 2017 roku