NEWSLETTER PRAWNY POLSKIEJ IZBY OCHRONYOd dnia 2 lutego  2018 roku Zarząd Polskiej Izby Ochrony będzie kierować do Członków  zasadniczo cotygodniowo,  w każdy poniedziałek, w drodze e-mailowej newsletter prawny, przygotowywany przez mec. Jana Rybczyńskiego.

Wyrażamy nadzieję, że będzie on cennym źródłem potrzebnych informacji oraz pomocą w prowadzonej działalności z zakresu ochrony osób i mienia, obrotu specjalnego i usług detektywistycznych.