Nowe szkolenie PIO – „Polityka bezpieczeństwa w firmie ochrony osób i mienia”Polska Izba Ochrony zaprasza  na szkolenie dotyczące polityki bezpieczeństwa w firmie ochrony.
Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi tematyki i miejsca szkolenia i przesłanie na adres Biura PIO wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

formularz zgłoszeniowy
info nt szkolenia
program