Patronat Honorowy PIO - Kongres Monitoringu Wizyjnego 05.06.2018 rInformujemy, że Polska Izba Ochrony objęła Patronatem Honorowym Kongres Monitoringu Wizyjnego, który odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018 r. w Warszawie.

Podczas Kongresu zostaną przedstawione następujące tematy: zmiany prawne czekające monitoring, jak RODO wpłynie na jego skuteczność oraz ochrona prywatności, danych osobowych i możliwe roszczenia.

Omówione zostaną błędy i wątpliwości przy realizacji systemów monitoringu wizyjnego i błędy, które zmniejszają skuteczność systemów monitoringu wizyjnego.

Z drugiej strony eksperci rozpatrzą kwestie uprawnień, które przysługują osobie nagranej, a także zasady i cele legalnego monitoringu pracowników oraz ochrona ich dóbr osobistych i ochrona danych osobowych.

Agenda wydarzenia https://floweffect.pl/monitoring/

Osoby zainteresowane udziałem w Kongresie prosimy o zgłaszanie się do organizatora do dnia 01.06.2018 r.