członkowie
cele i kierunki działalności
metody i formy realizacyjne
organy statutowe
struktura organizacyjna
przyjmowanie firm członkowskich
statut i regulaminy
rzeczoznawcy
fundacja
partnerzy
kontakt

Hasło:
AKTUALNOŚCI
   termin XV Walnego Zgromadzenia i XII Konferencji Branży Ochrony
   Informacja otrzymana od firmy 4Tel Partner Sp. z o.o., która miała swoją prezentację podczas XI Konferencji Branży Ochrony
   posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds związanych z Ograniczaniem Biurokracji 10.06.2015 r.
   praca
   XI Konferencja Branży Ochrony - podziękowanie za udział
   XI Konferencja Branży Ochrony
   Potencjał branży ochrony osób i mienia w Polsce do wykorzystania w systemie obronności państwa
   Spotkanie przedstawicieli PIO z szefem BBN i przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych
   Aukcja charytatywna
   Informacja o śmierci Jana Zbigniewa Wośko
   Szkolenie dot. zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawie o podatku dochodowym
   Akcja 50 groszy na rzecz Podopiecznych Fundacji OCHRONA I POMOC
   Biuletyn Informacyjny Polskiej Izby Ochrony nr 3/2014
   Kalkulacja minimalnej stawki 2015 r
   Zasady organizacji ochrony doraźnej w formie grup interwencyjnych – nowe szkolenie PIO
   Podziękowanie za udział w X Jubileuszowej Konferencji Branży Ochrony
   X Konferencja Branży Ochrony
   Konferencja MULTITRAIN
   Biuletyn Informacyjny Polskiej Izby Ochrony nr 2/2014
   Komunikat
   BEST SHOT Nitra- Słowacja 3.10.2014
   Firmy nowoprzyjęte do Polskiej Izby Ochrony
   Informacja o podpisanej umowie o współpracy z iExpert.pl SA
   Informacja o wynikach XIII Międzynarodowych Strzeleckich Mistrzostwach Polski Branży Ochrony
   VI Zawody Strzeleckie w Nitrze-Słowacja
   Newsletter Sekcji Logistyki-Umundurowanie i Wyposażenie Dla Służb Ochrony
   przypomnienie o zawodach
   Bieżące informacje o XIII Międzynarodowych Strzeleckich Mistrzostwach Polski Branży Ochrony
   XIII Międzynarodowe Strzeleckie Mistrzostwa Polski Branży Ochrony - 31.05.2014 r
   życzenia wielkanocne od Fundacji OCHRONA I POMOC
   Podziękowanie za udział w IX Konferencji Branży Ochrony
   Newsletter Sekcji Logistyki-Umundurowanie i Wyposażenie Dla Służb Ochrony
   Biuletyn Informacyjny Polskiej Izby Ochrony nr 1/2014
   Inauguracja Sekcji PIO Logistyka - Umundurowanie i Wyposażenie dla Służb Ochrony
   IX Konferencja Branży Ochrony
   B.O. KRIS - firmą członkowską Polskiej Izby Ochrony
   Poszukujący pracy!
   Biuletyn Informacyjny Polskiej Izby Ochrony nr 3/2013
   Informacja o śmierci G. Wojcieszaka
   Nowa firma członkowska Polskiej Izby Ochrony
   Firmy nowoprzyjęte do Polskiej Izby Ochrony
   Poszukująca pracy
   Szkolenie „Zasady prowadzenia dokumentacji ...”
   Kalkulacja minimalnej stawki za godzinę ochrony na rok 2014
   Apel Fundacji OCHRONA I POMOC
   komunikat o zmianie siedziby Polskiej Izby Ochrony
   konferencja dot. ustawy deregulacyjnej
   list Polskiej Izby Ochrony do właścicieli i zarządzających firmami branży ochrony
   VIII Konferencja Branży Ochrony
   Szkolenia - deregulacja
   Poszukiwani pracownicy ochrony
   kontakty telefoniczne biura Izby podczas trwania VIII Konferencji Branży Ochrony
   Stanowisko Konfederacji LEWIATAN
   oferta firmy SoftGuard Polska s.c.
   Informacja o śmierci Bogusława Purskiego
   Informacja o śmierci p. Ericha Mazura - członka Klubu ESBOC
   VIII Konferencja Branży Ochrony - zaproszenie
   Protesty związkowców
   Zagadka
   oferta firmy DONEGAL
   Wartość jednostki obliczeniowej - II kw. 2013
   Piszą o nas
   Przypomnienie o szkoleniu w dniu 22 sierpnia br
   Best Shot 2013
   Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
   Nowe rozporządzenie
   Szkolenie w Katowicach 01.08.2013
   Biuletyn Informacyjny Polskiej Izby Ochrony nr 2/2013
   Firmy nowoprzyjęte do Polskiej Izby Ochrony
   Informacja o planowanych szkoleniach
   Informacja dotycząca firmy członkowskiej PIO - PHU „Elproma” z Warszawy
   ustawy jednolite teksty
   Biuletyn Informacyjny nr 1/2013 w wersji elektronicznej
   Ustawa o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
   Informacja o nowych składach Komisji i Sekcji Polskiej Izby Ochrony
   informacja na temat ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów
   Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych dot. agencji ochrony w systemie bezpieczeństwa państwa
   XII Strzeleckie Mistrzostwa Polski Branży Ochrony - Kraków 2013
   Telefoniczna kontrola aktywności strażników - oferta CMA MONITORING
   Honorowy Patronat PIO - konferencja "Infrastruktura Nowoczesnej Serwerowni"
   Honorowy Patronat PIO - konferencja "Systemy backupu i archiwizacji - kompleksowa ochrona zasobów firmy"
   Honorowy Patronat PIO - konferencja „Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie”
   Informacja ze spotkania w Ministerstwie Gospodarki 28.05.2013 r.
   Posiedzenie Komisji Spraw Wewnętrznych
   Informacja dot. ustaw
   Informacja ze spotkania z wiceministrem pracy Panem Jackiem Męciną
   Targi WISE`2013
   INFORMACJA O STANIE PRAC NAD USTAWAMI
   Oferta zakupu używanego bankowozu typu C
   Termin VIII Konferencji Branży Ochrony
   Rzeczoznawca PIO p. Marian Cichoń - ustanowiony biegłym sądowym
   WYNIKI WYBORÓW XIV WALNEGO ZGROMADZENIA SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZEGO PIO
   Fundacja "OCHRONA I POMOC"
   Pracownicy ochrony użyli broni
   Odliczenie podatku Vat od zakupu bankowozów i paliwa
   XIV Walne Zgromadzenie PIO i VII Konferencja Branży Ochrony
   Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z naniesionymi zmianami wprow. ustawą deregulacyjną
   Ustawa o usługach detektywistycznych z naniesionymi zmianami wprow. ustawą deregulacyjną
   targi ISSA INTERCLEAN
   specjalna oferta wyprzedażowa samochodów Nissan dla członków PIO
   KALKULACJA STAWKI GODZINOWEJ ZA USŁUGI OCHRONY NA ROK 2013
   WAŻNE Zmiana kwoty dofinansowania w roku 2013 dla otwartego rynku pracy
   WAŻNA INFORMACJA dot kontroli ZUS w firmach ochrony
   VI Konferencja Branży Ochrony 27-28 września 2012 r.
   Oferta usług medycznych
   USTAWA O OOIM - projekt dereg. z 02.10.2012 r.
   Informacja dot wezwań do zapłaty za Publikację Znaku Towarowego
   oferta banku BGŻ
   Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Fundację OCHRONA I POMOC
   Spotkanie Klubu ESBOC. 5-6 lipca 2012 r.
   Protokół ze spotkania w MSW w sprawie rejestracji broni palnej
   Ważne Terminy
   Informacja dotycząca nowych zasad badań lekarskich związanych z licencją pracownika ochrony fizycznej
   XI Strzeleckie Mistrzostwa Polski Branży Ochrony 26 maja 2012 r Koszalin
   szkolenie „Rekrutacja w branży ochrony”
   I Mistrzostwa Polski Branży Ochrony w Tenisie
   NAJNOWSZY BIULETYN INFORMACYJNY PIO
   Informacja o śmierci wieloletniej Prezes Firmy „LEXPAS” ś/p Danuty Sternik
   Fundacja "OCHRONA I POMOC"
   DEREGULACJA ZAWODÓW BRANŻOWYCH
   SZKOLENIE TRENERÓW STEWARDINGU
   V KONFERENCJA BRANŻY OCHRONY 28 – 29 marca 2012 r. Spała
   Nabór kandydatów do nadania tytułu RZECZOZNAWCY PIO
   Wywiad z p. Pawłem P. Mlickim - Gość Biuletynu Informacyjnego PIO
   NAJNOWSZY BIULETYN INFORMACYJNY PIO
   UWAGA !!! ZMIANA W OPŁACANIU SKŁADEK CZŁONKOWSKICH OD 01.01.2012 R.
   KALKULACJA STAWKI GODZINOWEJ ZA USŁUGI OCHRONY NA ROK 2012
   NOWA OFERTA ORANGE
   EURORABAT - ŚWIĘTA
   SECUREX`2012
   III Targi Technologii i Usług dla Koncertów, Eventów i Kongresów
   XIII Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ochrony
   XIV ROCZNICA USTAWY O OCHRONIE OSÓB I MIENIA
   APEL O ZBIÓRKĘ PUBLICZNĄ
   Karta Partnerska - EUROrabat
   TRAGICZNA ŚMIERĆ PRACOWNIKÓW BRANŻY OCHRONY
   REKLAMA W BIULETYNIE INFORMACYJNYM
   PROPOZYCJA SIGNELLI
   KONFERENCJA - „Technologie i rozwiązania do utrzymania i zarządzania bezpieczeństwem w firmie”
   JUBILEUSZOWE X STRZELECKIE MISTRZOSTWA POLSKI BRANŻY OCHRONY - WYNIKI
   III KONFERENCJA BRANŻY OCHRONY
   TARGI ISSA/INTERCLEAN
   KALKULACJA STAWKI GODZINOWEJ ZA USŁUGI OCHRONY NA ROK 2011
   FUNDACJA POMOCY PRACOWNIKOM OCHRONY I ICH RODZINOM „OCHRONA I POMOC”
   KTO MOŻE SZKOLIĆ
   NAJNOWSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE OCHRONY IMPREZ MASOWYCH
   TEKST USTAWY O BEZPIECZEŃSTWIE IMPREZ MASOWYCH
   PRZYJĘCIA W POCZET CZŁONKÓW IZBY
   WYKREŚLENIA
   UMOWA O WSPÓŁPRACY Z POL-MOT AUTO
   POLSKA TELEFONIA CYFROWA OPERATOR SIECI ERA - OFERUJE
   II KONFERENCJA BRANŻY OCHRONY
   VI KONFERENCJA „RAZEM BEZPIECZNIEJ”
   AUSTRIACKA FIRMA POSZUKUJE PARTNERA W POLSCE
   WYNIKI IX STRZELECKICH MISTRZOSTW BRANŻY OCHRONY
   OFERTA SPRZEDAŻY SAMOCHODÓW PRZYSTOSOWANYCH
   OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI położonej w Warszawie – Rembertowie
   Studia stacjonarne i niestacjonarne WSBIO im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Warszawie
   MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA ZABEZPIECZEŃ SECUREX 26 - 29 kwietnia 2010
   KONFERENCJA BRANŻY OCHRONY 22-23.04.2010 r w SPALE
   BEZPIECZEŃSTWO BIZNESU W POLSCE - Konferencja pod patronatem Polskiej Izby Ochrony
   APARTAMENTY W BUŁGARII - OFERTA
   OFERTA DLA CZŁONKÓW IZBY FIRMY FORTUNA COMMUNICATION
   PROGRAM UBEZPIECZENIOWY „WARTA FIRMA”
   INKASO TAKTYKA I SZKOLENIE
   NOWOCZESNE METODY POZYSKIWANIA KLIENTÓW PRZEZ AGENCJĘ OCHRONY OSÓB I MIENIA
   OCHRONA BANKU W FORMIE DORAŹNEJ
   OCHRONA FIZYCZNA BANKU W FORMIE STAŁEJ
   UWAGA NOWY SYSTEM PŁACENIA SKŁADEK
   POLSKA IZBA OCHRONY WALCZY Z NIEUCZCIWĄ KONKURENCJĄ
   ZAPROSZENIE DO DYSKUSJI
   UMOWA O WSPÓŁPRACY Z SERWISEM INTERNETOWYM WWW.EUCONN.COM
Szkolenia i konferencje PIO
BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH. IMPREZY SPORTOWE A ALKOHOL
INFORMACJE ARCHIWALNE
targi ISSA INTERCLEAN
   
DEREGULACJA ZAWODÓW BRANŻOWYCH

                   Na chwilę obecną nie ma w naszej branży popularniejszego tematu dyskusji, aniżeli  projekt ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywania niektórych zawodów. Tym bardziej, że wśród doregulowanych zawodów znalazły się zawody pracownika ochrony fizycznej i ochrony technicznej oraz detektywa. Projekt ustawy przewiduje deregulację w formie zmiany do aktualnej ustawy o ochronie osób i mienia. Czeka nas zatem kolejne poprawianie czegoś, co już dawno powinno zostać zastąpione czymś nowym.
 
                   Polska Izba Ochrony wspólnie z pozostałymi organizacjami branżowymi, już od dawna dopomina się prac ustawodawczych nad uchwaleniem zupełnie nowej ustawy, odpowiadającej aktualnym uwarunkowaniom ustrojowo – gospodarczym.
 
                    Minister  Sprawiedliwości, zwrócił się do Polskiej Izby Ochrony z prośbą o wyrażenie opinii o przygotowanym projekcie. Aby temu sprostać Zarząd Izby zwrócił się z prośbą do firm członkowskich o zapoznanie się z projektem planowanych zmian. Temu tematowi poświęcona była również V Konferencja Branży Ochrony, która odbyła się w dniach 28 – 29 marca br. w Spale. Zaproszeni zostali  na nią m. in.  Poseł na Sejm RP Janusz Dzięcioł oraz Cezary Gawlas, Dyrektor Departamentu Zezwoleń i Koncesji MSW. Poseł Janusz Dzięcioł, ze względów czasowych nie mógł przybyć do Spały ale przysłał list, w którym podkreśla, że „ Nic nie zmieniło się w średniowieczu, ani w czasach nowożytnych. Mamy XXI wiek, a potrzeba zabezpieczenia osób i mienia jest dokładnie taka sama”. Natomiast dyrektor Cezary Gawlas był w Spale chyba najbardziej oczekiwanym gościem i wygłosił bardzo merytoryczną informację i aktywnie  uczestniczył w dyskusji, odpowiadając również na wiele pytań uczestników V Konferencji.
 
                   Wymiana poglądów podczas V Konferencji   oraz przesłane przez Członków Izby uwagi do projektu, pozwoliły na opracowanie naszego stanowiska z konkretnymi propozycji zmian do opublikowanego projektu oraz sformułowania uwag do propozycji zmian. Zwrócono uwagę, że niektóre z nich  mogą powodować szkody w firmach ochrony i osłabić bezpieczeństwo państwa i społeczeństwa. Posłużyły one również do opracowania wspólnego stanowiska organizacji branżowych.
 
                   Poniżej publikujemy dwa pisma przesłane do Ministerstwa Sprawiedliwości, w których wyrażamy ogólną opinię o projekcie oraz wskazujemy na konkretne zapisy. Ocena ogólna została akceptowaną przez wszystkie organizacje branży ochrony. 
 
                   Liczymy, że nasi Członkowie, a także inne osoby, po zapoznaniu się z prezentowanymi pismami, prześlą do Biura Zarządu Izby swoje uwagi.
 
Zapraszamy serdecznie.