PRAKTYCZNE WDROŻENIE NOWEGO PRAWA DANYCH OSOBOWYCH W AGENCJI OCHRONY – szkolenie 18.01.2018 r. WarszawaW dniu 18.01.2018 r. odbyło się w Warszawie szkolenie pt PRAKTYCZNE WDROŻENIE NOWEGO PRAWA DANYCH OSOBOWYCH W AGENCJI OCHRONY OSÓB I MIENIA.

Organizatorem szkolenia była Polska Izba Ochrony.

Szkolenie w profesjonalny sposób prowadziła Pani Anna Kwiecień – ekspert ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji, auditor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001.

Program szkolenia obejmował najważniejsze kwestie związane z obowiązywaniem od 25 maja 2018 r. nowych zasad w ochronie danych osobowych i spraw związanych z praktycznym przygotowaniem się do wszystkich zmian.

Uwzględniając potrzeby uczestników, program szkolenia został rozszerzony o praktyczne warsztaty z zakresu wdrożenia wzorcowej dokumentacji ochrony danych dla agencji ochrony osób i mienia.

Szkolenie miało charakter wykładu z zastosowaniem prezentacji multimedialnej, przy aktywnym udziale uczestników poprzez zadawanie wnikliwych pytań.

Polska Izba Ochrony wychodząc naprzeciw reformie przepisów w zakresie RODO, planuje objąć opieką firmy członkowskie, rozpoczynając prace nad Kodeksem Branżowym, który byłby dla firm członkowskich naszej organizacji drogowskazem postępowania w temacie ochrony danych osobowych.

W tym celu uruchomiliśmy specjalny adres mailowy rodo@piooim.pl , pod którym czekamy na wszelkie sugestie dotyczące spraw i obszarów, które powinny w tym Kodeksie zostać ujęte.

Ze względu na kolejne kroki związane z przesłaniem projektu Kodeksu Branżowego do organu nadzoru, uprzejmie prosimy o nadsyłanie korespondencji do dnia 15.02.2018 r.

 

Ze względu na duże zainteresowanie tematem prawidłowego funkcjonowania w firmach branży ochrony, systemu ochrony danych osobowych, zgodnego z wymaganiami przepisów RODO, Zarząd Polskiej Izby Ochrony planuje w niedalekiej przyszłości zorganizowanie II edycji szkolenia w Warszawie. Firmy będące zainteresowane przeszkoleniem swoich pracowników, prosimy o kontakt z Biurem Zarządu Izby email: biuropio@piooim.pl