Przedmiot działalności


Polska Izba Ochrony jest organizacją samorządu gospodarczego działającą na podstawie ustawy o izbach gospodarczych oraz zgodnie z własnym Statutem usankcjonowanym przez Sąd Rejestrowy.

Izba zrzesza na zasadach dobrowolności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie:

a) ochrony osób i mienia,

b) projektowania, produkcji, obrotu towarowego i usług w zakresie technicznych urządzeń, środków i systemów ochrony osób i mienia,

c) szkolenia i doskonalenia zawodowego w dziedzinach określonych w pkt. a i b,

d) doradztwa w dziedzinie bezpieczeństwa osób i mienia,

e) usług detektywistycznych,

f) reklamowym, promocyjnym i wydawniczym w zakresach wymienionych w pkt. a-e.

Polska Izba Ochrony reprezentuje interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów w zakresie ich działalności wytwórczej, handlowej i usługowej, w szczególności wobec organów państwowych.