Relacja z I Regionalnego Spotkania Otwartego dla nowych członków - Toruń 24.01.2018 rRelacja z I Regionalnego Spotkania Otwartego dla nowych członków – Toruń 24.01.2018 r.

Od kilku miesięcy w ramach działalności Polskiej Izby Ochrony wychodzimy do naszych członków z nowymi projektami i propozycjami współpracy. Aby stworzyć możliwość bezpośredniego kontaktu i pozyskania informacji na temat działalności PIO, 24 stycznia zorganizowaliśmy w Toruniu I Regionalne Spotkanie Otwarte dla nowych członków. Podczas wspólnego śniadania członkowie Zarządu -  Prezes Marcin Pyclik, Wiceprezesi Janusz Wojciechowski i Jacek Pachocki oraz członkowie Zarządu Wojciech Stawski, Tomasz Żórawski oraz Krzysztof Łęcki przedstawili charakterystykę działalności Polskiej Izby Ochrony oraz omówili korzyści wynikające z członkostwa m.in. w zakresie porad prawnych, marketingu i promocji, dostępu do bazy sprawdzonych podwykonawców i kontrahentów a także zarządzania danymi osobowymi ( w związku z RODO 2018). Wartością dodaną spotkania był bardzo ciekawy wykład Ewy Wilmanowicz na temat budowania marki pracodawcy w branży ochrony. Już teraz możemy powiedzieć, że takie spotkania otwarte będą miały swoją kontynuację w innych miastach Polski.  

 

Opracowanie: Krzysztof Łęcki – członek Zarządu Polskiej Izby Ochrony

Zdjęcia: TAURUS OCHRONA Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością