Seminarium nt. ograniczania strat17 września 2015 r. odbyło się organizowane przez Polską Izbę Ochrony seminarium branżowe poświęcone ograniczaniu strat w obiektach handlowych. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia, które swoim patronatem objęła Polska Izba Handlu, innowacyjne rozwiązania w obszarze loss prevention zaprezentowali partnerzy Programu START

:

Holding Umbrella - www.umbrellaholding.pl
Promitel - www.promitel.pl
Falcon 24 - www.falcon24.pl

Uczestnicy spotkania zapoznali się z nowymi modelami świadczenia usług ochrony, nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, oraz elementami Skutecznego Systemu Bezpieczeństwa (CCTV, EAS, RFID), które mają skutecznie i efektywnie poprawić poziom bezpieczeństwa mienia w sieciach retail:
https://www.youtube.com/watch?v=uLjryWI-YT0
https://www.youtube.com/watch?v=BOsLRaRbKFI
https://www.youtube.com/watch?v=2l6vn_ULWi0

Gość specjalny p. Graham Burns z irlandzkiej firmy Everseen przedstawił rewolucyjne narzędzie analityczne, które już jesienią tego roku będzie wdrażane w Polsce.
http://www.everseen.com/

Zapraszamy do kontaktu (22 635-28-29, e-mail: biuropio@piooim.pl) w celu poznania szczegółów poszczególnych rozwiązań.