Spotkanie przedstawicieli PIO z szefem BBN i przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych4 marca br. przedstawiciele Zarządu Polskiej Izby Ochrony Wiceprezes Marcin Pyclik oraz członek Zarządu Beniamin Krasicki rozmawiali z  szefem BBN ministrem Stanisławem Koziejem oraz z  przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych Markiem Wójcikiem na temat potencjalnego włączenia pracowników branży ochrony do systemu bezpieczeństwa państwa w sytuacjach podwyższonego zagrożenia. Szef BBN zapowiedział przeanalizowanie możliwości takiej współpracy, zarówno pod kątem potrzeb państwa, jak i możliwości prawnych. Przedstawiciele PIO sygnalizowali, że należy wziąć pod uwagę liczebność branży oraz fakt posiadania przez jej przedstawicieli odpowiednich umiejętności, wiedzy, a także stosownego wyposażenia, przydatnych w sytuacjach kryzysowych. Istnieje możliwość wykorzystania tych zasobów nie tylko w kontekście ochrony mienia, ale także w kontekście ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, dlatego zacieśnienie współpracy z sektorem publicznym wydaje się właściwym kierunkiem działania. Spotkanie było elementem prac prowadzonych nad koncepcją strategicznej odporności kraju na agresję, jakie BBN podjęło na polecenie prezydenta Bronisława Komorowskiego. Opracowanie oraz realizacja poszczególnych elementów koncepcji jest m.in. odpowiedzią na zwiększone zagrożenie w regionie związane z agresją Rosji na Ukrainę. Według szefa BBN koncepcja taka powinna obejmować zadania zarówno dla wojsk specjalnych, zreformowanych Narodowych Sił Rezerwowych i niewojskowych formacji bezpieczeństwa, jak i dla państwowych i niepaństwowych formacji ochrony ludności i organizacji.