Stanowisko Polskiej Izby Ochrony w sprawie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 12 zł za godzinęW dniu 8 lutego br. w głównym wydaniu Wiadomości na antenie pierwszego programu Telewizji Polskiej Prezes Sławomir Wagner przedstawił stanowisko Polskiej Izby Ochrony nt. przygotowywanego przez Rząd projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 12 zł. na godzinę.
Przypomnijmy, że zdaniem Zarządu PIO:

1. Wszystkie zmiany, których celem jest dążenie do większego ucywilizowania pozycji pracownika, w tym te, związane z jego ubezpieczeniem i uposażeniem, są pozytywne. Z uwagi jednak na specyfikę rynku usług outsourcingowych w Polsce powinny być wprowadzane ewolucyjnie.

2. Branżę usług ochrony, od 1 stycznia 2016, dotknęły już przepisy o tzw. ozusowaniu umów zleceń, co stanowi najpoważniejszy - jak dotąd - krok w kierunku ograniczania tzw. umów śmieciowych. 
Wprowadzenie tych przepisów spowodowało wzrost kosztów pracy aż o 28 procent.
Jeśli do tego dołożylibyśmy wprowadzenie od połowy tego roku bez tzw. vacatio legis minimalnej stawki godzinowej na poziomie 12 zł, gdy obecnie w naszych usługach wynosi ona ok 8 złotych, to te koszty jeszcze bardziej wzrosną (o kolejne kilkadziesiąt procent), a do tego w bardzo krótkim czasie. Może to doprowadzić do zwiększenia bezrobocia spowodowanego tym, że budżety naszych kontrahentów są już na ten rok poplanowane i bardzo trudno będzie renegocjować zawarte kontrakty, co przełoży się wprost na ograniczanie zakresu usług a w konsekwencji zaowocuje zwolnieniami pracowników.

3. Istnieje poważne zagrożenie, że firmy (zleceniodawcy) będą rezygnować z prostszych usług w ramach ochrony fizycznej na rzecz tego, co i tak w dłuższej perspektywie wydaje się nieuniknione, czyli automatyzacji procesów. 
To oczywiście z punktu widzenia innowacyjności jest pozytywne, ale dla wielu osób, zwłaszcza o najniższych kwalifikacjach, może oznaczać przejście na bezrobocie, a więc całkowitą utratę zarobku, a nie jego wzrost.

4. Nie jesteśmy przeciwni wprowadzeniu minimalnej stawki dla umów cywilno-prawnych na poziomie 12 zł na godzinę. 
Postulujemy jednak za tym, aby proponowane zmiany były wprowadzone od 1 stycznia 2017 roku, co da czas wszystkim na dostosowanie się do nich.

Zarząd Polskiej Izby Ochrony