Szkolenie dot. zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawie o podatku dochodowymBiuro Zarządu PIO informuje o organizowanym szkoleniu dotyczącym zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawie o podatku dochodowym.

Tematem szkolenia będzie:

ZUS od honorariów członków rad nadzorczych i zleceniobiorców w 2015/2016. Opodatkowanie używania samochodów służbowych do celów prywatnych.”

Szkolenie prowadzone będzie przez Panią Agnieszkę Wierzbicką, legitymującą się  15-letnim stażem doświadczenia zawodowego, która jest zarazem

wspólnikiem/partnerem w Kancelarii Rączkowski, Kwieciński Adwokaci Sp. p.

Szkolenie przeprowadzone zostanie terminach:

-   5 marca - Katowice,

- 12 marca - Poznań,

- 19 marca – Warszawa.

Z uwagi na istotne zmiany jakie już weszły i jakie wejdą w życie od 1 stycznia 2016 roku, zapraszamy w imieniu Zarządu PIO do udziału w szkoleniu.

Informacja o szkoleniu

Formularz zgłoszeniowy