Szkolenie RODO - 18.01.2018 r. WarszawaPolska Izba Ochrony organizuje wspólnie z Kancelarią Kwiecień i Partnerzy szkolenie „PRAKTYCZNE WDROŻENIE NOWEGO PRAWA DANYCH OSOBOWYCH W AGENCJI OCHRONY OSÓB I MIENIA”.

W ramach szkolenia przedstawione zostaną informacje, obrazujące kluczowe zmiany jakie czekają nas w przepisach z zakresu reformy ochrony danych osobowych w Polsce oraz jak praktycznie przygotować się do stanu prawnego na dzień 25 maja 2018 r.

Rewolucja w przepisach, której jesteśmy świadkami, następuje po ponad dwudziestu latach od uchwalenia Ustawy o ochronie danych osobowych w 1997 roku.  Nowe przepisy wprowadzają bardzo dużo zmian, u podstaw legła bowiem zasada rozliczalności i obowiązek dokonywania szacowania ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych.

Proces dostosowywania się będzie długotrwały, dlatego przygotowania należy zacząć jak najszybciej, aby 25 maja 2018 r. funkcjonujący w organizacji system ochrony danych osobowych był zgodny z wymaganiami przepisów RODO.

Sankcje finansowe są istotnym nowym narzędziem gwarantującym poszanowanie przepisów ochrony danych osobowych. W aktualnym stanie prawnym przedsiębiorca może być ukarany grzywną w celu przymuszenia do wykonania decyzji GIODO, maksymalnie do 200.000 zł w jednym postępowaniu. Grzywny te są nakładane w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

PO 25 MAJA 2018 ROKU ORGAN NADZORCZY BĘDZIE MÓGŁ DECYDOWAĆ O NAŁOŻENIU KARY PIENIĘŻNEJ JUŻ W CHWILI STWIERDZENIA NARUSZENIA, A NIE DOPIERO W WYNIKU NIEWYKONANIA DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ! Nałożona kara będzie miała rygor natychmiastowej wykonalności w ciągu 14 dni.

Ważne!
Rozporządzenie w zależności od naruszenia przewiduje dwa pułapy kar:
1) w wysokości do 10.000.000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 2% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego, 
lub 
2) w wysokości do 20.000.000 EUR, a w przypadku przedsiębiorstwa – w wysokości do 4% jego całkowitego rocznego światowego obrotu z poprzedniego roku obrotowego.

25 maja 2018 roku administratorzy danych muszą wykazać się pełną zgodnością z przepisami rozporządzenia ogólnego ochrony danych osobowych. Dlatego tak ważne jest, żeby przygotowania do stosowania przepisów rozpocząć już dziś co może okazać się dużym wyzwaniem!

Organizator szkolenia: POLSKA IZBA OCHRONY

Szkolenie poprowadzi: Anna Kwiecień - EKSPERT DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI I OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI, AUDITOR WIODĄCY SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI WG NORMY ISO/IEC 27001.

Termin i miejsce szkolenia: 18.01.2018 r. Warszawa

 

W przypadku zainteresowania udziałem w szkoleniu, uprzejmie prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i odesłanie zwrotne do Biura Zarządu Polskiej Izby Ochrony e-mail: biuropio@piooim.pl

 

AGENDA

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY