Wywiad z Prezesem PIO w TV RzeczpospolitaPoniżej zamieszczamy link do wywiadu z Prezesem S. Wagner w TV Rzeczpospolita przeprowadzonego w dniu 6 grudnia br.

http://www.rp.pl/RZECZoPRAWIE/161209441-RZECZoPRAWIE-Nowa-kwota-wolna-od-podatku.html#ap-1