XVI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze i XVI Konferencja Branży OchronyW dniach 21-22 września 2017 r. odbędzie się XVI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze i XVI Konferencja Branży Ochrony będąca jego integralną częścią.
Miejscem obu wydarzeń  będzie  Hotel Mościcki Resort & Conference w Spale ul. Nadpiliczna 2 
Zarząd Izby, powołując się na powinność statutową wynikającą z zapisu § 7 ust 2 pkt b Statutu prosi Członków Izby o obowiązkowe uczestnictwo.
Zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad XVI WZ rozpocznie się w dniu 21 września o godzinie 9:15 w pierwszym terminie.
Planowane zakończenie obrad WZ to godzina 14:30.
O godzinie 16:00 rozpocznie się pierwszy dzień XVI Konferencji Branży Ochrony, który potrwa do godziny 19:00.
Około godziny 20:00 zapraszamy wszystkich uczestników na uroczystą kolację podczas której, tradycyjnie już, odbędzie się aukcja charytatywna na rzecz Fundacji Ochrona i Pomoc.
Drugi dzień Konferencji tj. 22 września rozpoczynamy o godzinie 10:00 a jego zakończenie planowane jest na godz. 14:00

Biuro Zarządu PIO
 

Program XVI Konferencji Branży Ochrony