ZARZĄD

Polskiej Izby Ochrony

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Marcin Pyclik Prezes Zarządu
2 Janusz Wojciechowski  Wiceprezes Zarządu
3 Jacek Pachocki Wiceprezes Zarządu
4 Wojciech Stawski Wiceprezes Zarządu
5 Beniamin Krasicki Członek Zarządu
6 Tomasz Żórawski  Członek Zarządu
7 Krzysztof Łęcki  Członek Zarządu