ZARZĄD

Polskiej Izby Ochrony

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Marcin Pyclik Prezes Zarządu
2 Janusz Wojciechowski  Wiceprezes Zarządu
3 Jacek Pachocki Wiceprezes Zarządu
4 Wojciech Stawski Wiceprezes Zarządu
5 Tomasz Żórawski  Członek Zarządu
6 Krzysztof Łęcki  Członek Zarządu