Aktualności
10.01.2023

Porozumienie PIO z Wojskową Akademią Techniczną!

Miło nam ogłosić, iż pod koniec 2022 roku Polska Izba Ochrony podpisała porozumienie z Wojskową Akademią Techniczną dotyczącą wzajemnej współpracy.

Współpracą z WAT dotyczyć będzie propagowania działalności w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego, zastosowania nowych rozwiązań we współpracy z biznesem, edukacji oraz kształtowania społecznie pożądanych postaw. Polska Izba Ochrony wspieranie procesu dydaktycznego, badawczo – rozwojowego oraz implementacje wyników badań do zastosowań rynkowych. Ze strony PIO porozumienie zawarli Pan Prezes Zarządu PIO Marcin Pyclik, Pan Wiceprezes Zarządu PIO Wojciech Stawski oraz Pan Iwo Kożuchowski – członek i rzeczoznawca PIO.

Bardzo dziękujemy Panu Płk dr habilitowanemu Szymonowi Mitkowi oraz Pani dr Natalii Moch, Zastępcy dyrektora ds. naukowych Instytutu Bezpieczeństwa i Obronności z Wojskowej Akademii Technicznej.