Nowe firmy członkowskie Polskiej Izby Ochrony - przyjęte 08.12.2017 r

Z przyjemnością informujemy, że do grona firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony, na posiedzeniu Zarządu Polskiej Izby Ochrony w dniu 08.12.2017 r. przystąpiły nowe firmy:

 

Informacja z dnia 1 grudnia 2017 r. o nowej ustawie o działalności gospodarczej w zakresie tzw. obrotu specjalnego

Polska Izba Ochrony od początku aktywnie uczestniczyła w pracach dot. projektu nowej ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Nowe firmy członkowskie Polskiej Izby Ochrony - przyjęte 07.11.2017

Uprzejmie informujemy, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu Polskiej Izby Ochrony w dniu 07.11.2017 r. do grona firm członkowskich Izby przystąpiły nowe firmy:

Szkolenie Rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony 24.11.2017 r

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 24 listopada odbyło się coroczne szkolenie Rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony. Tematem szkolenia były „Różne oblicza monitoringu wizyjnego”.

Securex`2018

W dniach 23-26 kwietnia 2018 r. odbędzie się w Poznaniu 22 edycja branżowych targów SECUREX`2018.

Podobnie jak w latach poprzednich, Zarząd Polskiej Izby Ochrony planuje zorganizować dla firm członkowskich wspólne stoisko.

Szkolenie techniczne „Czujki ADPRO PRO-E i analityka”, Linc Polska 14.12.2017 Warszawa

LINC Polska serdecznie zaprasza na szkolenie techniczne pt. „Czujki ADPRO PRO-E i analityka”. Tematyka spotkania skupia się wokół rozwiązań służących do budowy skutecznego systemu ochrony perymetrycznej: zewnętrznych pasywnych czujek podczerwieni i zaawansowanej analityki wideo IntrusionTrace.

Wyrok Sądu - praca na rzecz tego samego pracodawcy

Poniżej zamieszczamy informację o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października br. w kwestii oskładkowania (ZUS) pracy wykonywanej na rzecz tego samego pracodawcy.

XVII Konferencja Branży Ochrony

Zarząd Polskiej Izby Ochrony uprzejmie informuje, że XVII Konferencja Branży Ochrony odbędzie się w dniach 22-23 marca 2018 r.

Kalkulacje stawek 2018

Wzorem lat ubiegłych zamieszczamy kalkulacje stawek kontraktowych na 2018 rok,
po zmianie minimalnej płacy i minimalnej stawki godzinowej jaka będzie obowiązywać w 2018 r.

Regulamin rekomendacji nadawanych przez Polską Izbę Ochrony

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Polskiej Izby Ochrony wprowadził zmiany w Regulaminie nadawania Rekomendacji. Ujednolicony, obowiązujący Regulamin znajduje się http://www.piooim.pl/statut-i-regulaminy

Szkolenie rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony

W dniu 24.11.2017 r. w Warszawie odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony.

Podziękowanie za udział w XVI Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Ochrony i XVI Konferencji Branży Ochrony

W  imieniu nowowybranego  Zarządu Polskiej Izby Ochrony, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Państwu, reprezentującym Firmy Członkowskie Polskiej Izby Ochrony, obecnych na XVI Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Ochrony i XVI Konferencji Branży Ochrony za dokonanie wyboru nowych władz oraz za okazane zaufanie, a także za aktywność podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. 

XVI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiej Izby Ochrony

XVI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiej Izby Ochrony w dniu 21.09.2017 r. w Spale wyłoniło nowe składy osobowe organów wybieralnych na kolejne 4 lata działalności :

 

XVI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze i XVI Konferencja Branży Ochrony

W dniach 21-22 września 2017 r. odbędzie się XVI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze i XVI Konferencja Branży Ochrony będąca jego integralną częścią.
Miejscem obu wydarzeń  będzie  Hotel Mościcki Resort & Conference w Spale ul. Nadpiliczna 2 
Zarząd Izby, powołując się na powinność statutową wynikającą z zapisu § 7 ust 2 pkt b Statutu prosi Członków Izby o obowiązkowe uczestnictwo.

Termin XVI Walnego Zgromadzenia i XVI Konferencji Branży Ochrony

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Polskiej Izby Ochrony ustalił termin i miejsce XVI Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego i XVI Konferencji Branży Ochrony na dzień 21 i 22 września 2017 r. w Spale.

KONGRES BRANŻY OCHRONY

Zarząd Polskiej Izby Ochrony podjął inicjatywę mającą na celu wypracowanie stanowiska branży ochrony co do kierunków zmian legislacyjnych normujących zasady jej przyszłego funkcjonowania.

Podziękowanie za udział w XV Konferencji Branży Ochrony

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Ochrony pragnę przekazać podziękowania wszystkim uczestnikom XV Konferencji Branży Ochrony, która odbyła się w dniach 6-7 kwietnia br. w Spale.

XV Konferencja Branży Ochrony

Zapraszamy do udziału w XV Konferencji Branży Ochrony, która odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia br. w Spale.

z okazji dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet 
Paniom  z Biura Izby 
i wszystkim Paniom pracującym w firmach 
członkowskich PIO, 
składam najserdeczniejsze życzenia pomyślności
oraz samych radosnych i pięknych dni.

Sławomir Wagner

Życzenia świąteczne od naszego partnera PSA Group

Poniżej zamieszczamy kartki z życzeniami świątecznymi od Peugeot oraz Citroen dla naszych firm członkowskich

Wywiad z Prezesem PIO w TV Rzeczpospolita

Poniżej zamieszczamy link do wywiadu z Prezesem S. Wagner w TV Rzeczpospolita przeprowadzonego w dniu 6 grudnia br.

Debaty Polskiej Izby Ochrony - wrzesień 2016

Debaty Polskiej Izby Ochrony, które miały miejsce podczas XIV Konferencji Branży Ochrony w dniach 

22-23 września 2016 r.

Apel w sprawie stawek kontraktowych

Poniżej prezentujemy pismo przewodnie oraz „Apel w sprawie stawek kontraktowych” które zostały przesłane do Pani Premier Beaty Szydło. 
Jest to efekt sytuacji do jakiej dojdzie po 1 stycznia 2017 roku w wyniku wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej, która doprowadzi do zatarcia się różnicy wynagrodzeń pomiędzy niekwalifikowanymi pracownikami ochrony a kwalifikowanymi pracownikami ochrony.

Nowe szkolenie PIO – „Polityka bezpieczeństwa w firmie ochrony osób i mienia”

Polska Izba Ochrony zaprasza  na szkolenie dotyczące polityki bezpieczeństwa w firmie ochrony.

Podziękowanie za udział w XIV Konferencji Branży Ochrony

XIV Konferencja Branży Ochrony jest już za nami.
W imieniu Zarządu Polskiej Izby Ochrony pragnę przekazać podziękowania wszystkim jej uczestnikom, wśród których byli - przedstawiciele firm członkowskich jak też spoza Izby, prelegenci, wystawcy oraz zaproszeni goście. 

XIV Konferencja Branży Ochrony 22-23.09.2016

Jeszcze narazie małymi krokami, ale już nieuchronnie zbliża się termin XIV Konferencji Branży Ochrony.
Tych, którzy jeszcze nie zadeklarowali swojego uczestnictwa zapraszamy do przybycia do Spały w dniach 22-23 września.

Kalkulacje stawek kontraktowych na 2017 rok

W związku z ze zmianami jakie wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz.1265), w tym możliwością złożenia pisemnego wniosku o przeprowadzenie negocjacji w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r. poniżej prezentujemy, przygotowane przez Kol. Janusza Wojciechowskiego, trzy „Kalkulacje stawki kontraktowej na 2017 rok” uwzgledniające minimalną płacę 2000 zł miesięcznie i minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł. jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. 

Debaty Polskiej Izby Ochrony

Prezentujemy debaty Polskiej Izby Ochrony, które miały miejsce podczas XIII Konferencji Branży Ochrony w dniach 14-15 kwietnia 2016 r.

XIV Konferencja Branży Ochrony

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Ochrony pragnę poinformować, że XIV Konferencja Branży Ochrony odbędzie się  w dniach 22-23 września br. w ośrodku FWP w Spale.

XIV Międzynarodowe Strzeleckie Mistrzostwa Polski Branży Ochrony – Poznań 2016

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Ochrony, Regionu Wielkopolskiego PIO i Wielkopolskiego Towarzystwa Sportowego „TARCZA 96” zapraszam do udziału w XIV Międzynarodowych Strzeleckich Mistrzostwach Polski Branży Ochrony.

Kursy PIO

Uprzejmie informujemy, że Polska Izba Ochrony uruchomiła własną platformę e-learningową pod adresem kursy.piooim.pl. W chwili obecnej do Państwa dyspozycji są dwa szkolenia:
- Udzielanie pomocy przedmedycznej w związku ze skutkami użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,
- Szkolenie pracowników banku w zakresie bezpieczeństwa związanego z zagrożeniami kryminalnymi.

 

XIII Konferencja Branży Ochrony

Zarząd Polskiej Izby Ochrony podjął uchwałę o organizacji kolejnej XIII Konferencji Branży Ochrony.
Planowany termin - 14 – 15 kwietnia br.
Miejsce – Ośrodek FWP w Spale.
Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji Konferencji.
Prosimy zarezerwowanie tego terminu w swoich kalendarzach.
Wszelkie informacje dotyczące organizacji i programu będą przekazywane w miarę postępu prac przygotowawczych.

W imieniu Zarządu
Sławomir Wagner
Prezes Zarządu

zaproszenie na konferencje
karta potwierdzenia
program konferencji

Targi SECUREX 2016

Zapraszamy do odwiedzenia stoisk Polskiej Izby Ochrony nr 56 i 20 w pawilonie nr 7, podczas kolejnej edycji targów SECUREX 2016, które odbywają się na terenie MTP w Poznaniu w dniach 25-28 kwietnia br.

Zarząd Polskiej Izby Ochrony

XIII Konferencja Branży Ochrony - Podziękowanie

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Ochrony pragnę wyrazić podziękowanie uczestnikom XIII Konferencji Branży Ochrony.

Nasza kampania medialna w sprawie 12 zł

Jak zapewne zwróciliście Państwo uwagę, Polska Izba Ochrony - organizacja której jesteście częścią i ją współtworzycie - aktywnie broni Waszych interesów również w środkach masowego przekazu.
Poniżej przykład takich działań:

http://www.telewizjapolska24.pl/PL-H23/3/564/stawka-minimalna-doprowadzi-do-wielu-zwolnien.html

Stanowisko Polskiej Izby Ochrony w sprawie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 12 zł za godzinę

W dniu 8 lutego br. w głównym wydaniu Wiadomości na antenie pierwszego programu Telewizji Polskiej Prezes Sławomir Wagner przedstawił stanowisko Polskiej Izby Ochrony nt. przygotowywanego przez Rząd projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 12 zł. na godzinę.

1% dla fundacji

Konferencja bezpieczeństwo fizyczne - zaproszenie

Poniżej prezentujemy zaproszenie do udziału w Konferencji "Bezpieczeństwo fizyczne-systemy monitoringu, kontrola dostepu, systemy zabezpieczeń".

Patronat Honorowy Konferencji – Polska Izba Ochrony.
Organizator Konferencji - Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Więcej informacji nt Konferencji na stronie: http://multiexpo.pl/bezpieczenstwo-fizyczne
REJESTRACJA: http://multiexpo.pl/bezpieczenstwo-fizyczne/rejestracja

Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości

W załączeniu zamieszczamy pismo jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Sprawiedliwości od naczelnika Wydziału Ochrony.
Jest to przykład dobrej zmiany zamawiającego w podejściu do wyboru firmy ochrony i oby również inni poszli tą drogą.

Pismo

 

XII Konferencja Branży Ochrony – podziękowanie

PODZIĘKOWANIE 
Zarząd Polskiej Izby Ochrony wyraża podziękowanie wszystkim uczestnikom XII Konferencji Branży Ochrony, wśród których były firmy branży ochrony, prelegenci, przedstawiciele administracji państwa, wystawcy i nasi partnerzy.

Kalkulacja stawki kontraktowej na 2016 r.

Wzorem lat ubiegłych, wypełniając uchwałę XI Walnego Zgromadzenia, poniżej zamieszczamy, przygotowaną tradycyjnie już przez Kol. Janusza Wojciechowskiego „Kalkulację Stawki Kontraktowej” przy założeniu zatrudnienia pracownika na pełny etat i minimalnym wynagrodzeniu 1850 zł obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. 

kalkulacja stawki

XII KONFERENCJA BRANŻY OCHRONY

Informacja dla firm niezrzeszonych w Polskiej Izbie Ochrony 

W dniach 24 – 25 września w ośrodku FWP w Spale odbędzie się XII Konferencja Branży Ochrony. Konferencja rozpocznie się o godzinie 14:00 obiadem dla jej uczestników a oficjalne otwarcie nastąpi o godzinie 15:00. Po zakończeniu pierwszego dnia Konferencji przewidziana jest uroczysta kolacja i aukcja na rzecz Fundacji Ochrona i Pomoc.
Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu mającym już ugruntowaną pozycję w branży ochrony.

Karta potwierdzenia uczestnictwa
Program Konferencji

Link do zdjęcia uczestników poprzedniej konferencji

Seminarium nt. ograniczania strat

17 września 2015 r. odbyło się organizowane przez Polską Izbę Ochrony seminarium branżowe poświęcone ograniczaniu strat w obiektach handlowych. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia, które swoim patronatem objęła Polska Izba Handlu, innowacyjne rozwiązania w obszarze loss prevention zaprezentowali partnerzy Programu START

Ozusowanie umów zlecenia – debata podczas Forum Gospodarczego w Krynicy

Poniżej link do debaty na temat ozusowania umów zlecenia, jaka odbyła się podczas Forum gospodarczego w Krynicy.

http://www4.rp.pl/TVRPPL/150909905-Ozusowanie-umow---najwieksze-wyzwanie-dla-polskiego-outsourcingu.html

Seminarium branżowe poświęcone zagadnieniom związanym z ograniczaniem strat w biznesie

Program START – agenda seminarium

Program START – opis programu

Program START – loga partnerów

Patronat honorowy

Polska Izba Ochrony objęła patronatem honorowym organizowaną przez firmę SUCCESS POINT VII edycję Konferencji „Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń”, która odbędzie się 22 września br. Warszawie w Courtyard by Marriott Warsaw Airport Hotel ul. Żwirki i Wigury 1.

Więcej informacji dla zainteresowanych udziałem w konferencji dostępnych jest pod poniższym linkiem http://successpoint.pl/Bezpieczenstwo-obiektow

Termin XV Walnego Zgromadzenia i XII Konferencji Branży Ochrony

Uprzejmie informujemy, że XV Walne Zgromadzenie i XII Konferencja Branży Ochrony odbędą się w dniach 24-25 września 2015 r. w Spale.

Prosimy o zarezerwowanie tego terminu w swoich kalendarzach.
Informacje dotyczące uczestnictwa będą przekazywane na bieżąco w miarę postępu w ich przygotowaniu.

Informacja otrzymana od firmy 4Tel Partner Sp. z o.o., która miała swoją prezentację podczas XI Konferencji Branży Ochrony

W związku z istotnymi zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych, wprowadzonymi ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662) informujemy, że do dnia 30 czerwca 2015 r. podmioty przetwarzające dane osobowe (w tym agencje ochrony) zobowiązane są m.in. uregulować status Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds związanych z Ograniczaniem Biurokracji 10.06.2015 r.

Z przykrością pragnę poinformować, że podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, w czasie którego głosowane były poprawki, a było ich 82,  do druku sejmowego 2331 dotyczącego rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (tzw. III transza deregulacyjna) poseł Wipler złożył autopoprawkę dotyczącą wycofania z projektu ustawy całego art. 7, argumentując to tym, że nie są to zmiany noszące cechy deregulacji zawodu.  W głosowaniu nad złożoną autopoprawką, w stosunku 7 do 6 głosów, została ona przyjęta przez posłów.

Praca

Firma członkowska PIO poszukuje pracowników do pracy w obiekcie na terenie Nadarzyna/Warszawy.

Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt pod nr tel. 515 281 444

XI Konferencja Branży Ochrony - podziękowanie za udział

Podziękowanie

Zarząd Polskiej Izby Ochrony pragnie tą drogą podziękować wszystkim firmom branży ochrony, gościom, prelegentom, wystawcom i naszym partnerom, którzy w dniach 23-24 kwietnia br. w Spale byli uczestnikami „XI Konferencji Branży Ochrony”.

XI Konferencja Branży Ochrony

Zainteresowanym udziałem w XI Konferencji Branży Ochrony przypominamy o zbliżającym się terminie jej rozpoczęcia przypadającym na 23 kwietnia br.

Miejscem Konferencji tradycyjnie już będzie Ośrodek FWP w Spale.

Potencjał branży ochrony osób i mienia w Polsce do wykorzystania w systemie obronności państwa

Spotkanie przedstawicieli PIO z szefem BBN i przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych

4 marca br. przedstawiciele Zarządu Polskiej Izby Ochrony Wiceprezes Marcin Pyclik oraz członek Zarządu Beniamin Krasicki rozmawiali z  szefem BBN ministrem Stanisławem Koziejem oraz z  przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych Markiem Wójcikiem na temat potencjalnego włączenia pracowników branży ochrony do systemu bezpieczeństwa państwa w sytuacjach podwyższonego zagrożenia.

Aukcja charytatywna

Rada i Zarząd Fundacji „Ochrona i Pomoc” planują podczas XI Konferencji Branży Ochrony, która odbędzie się 23 i 24 kwietnia br. w Spale, po raz kolejny zorganizować aukcję charytatywną.

Zwracamy się tą drogą do firm członkowskich i naszych partnerów z prośbą o przekazanie na ten cel pamiątkowych przedmiotów lub  innych atrakcyjnych usług i produktów, które zostaną wystawione na licytację podczas uroczystej kolacji po zakończeniu pierwszego dnia XI Konferencji.

Uzyskane tą drogą środki przeznaczone zostaną na zasilenie konta Fundacji, zwiększając tym samym  możliwości udzielania pomocy

najbardziej potrzebującym pracownikom ochrony i ich rodzinom.

Z góry dziękujemy za okazane wsparcie.

Rada i Zarząd Fundacji „Ochrona i Pomoc”

Informacja o śmierci Jana Zbigniewa Wośko

Z głębokim  smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 10 lutego zmarł w wieku 65 lat, po długiej i ciężkiej chorobie  nasz przyjaciel i kolega

Jan Zbigniew Wośko.

Szkolenie dot. zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawie o podatku dochodowym

Biuro Zarządu PIO informuje o organizowanym szkoleniu dotyczącym zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawie o podatku dochodowym.

 

XI Konferencja Branży Ochrony

Zarząd Polskiej Izby Ochrony informuje, że został ustalony termin kolejnej  XI Konferencji Branży Ochrony.

Konferencja odbędzie się w dniach 23 i 24 kwietnia 2015 roku w Ośrodku FWP w Spale.

Wesołych Świąt

Akcja 50 groszy na rzecz Podopiecznych Fundacji OCHRONA I POMOC

Fundacja Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom OCHRONA I POMOC zwraca się z  ogromną prośbą o wsparcie „Akcji 50 groszy na rzecz Podopiecznych Fundacji”.

Kalkulacja minimalnej stawki 2015 r

Zgodnie z przyjętą od wielu lat zasadą, przedstawiamy do wykorzystania 

KALKULACJĘ MINIMALNEJ STAWKI ZA GODZINĘ OCHRONY NA 2015 ROK

przygotowaną, już tradycyjnie, przez kol. Janusza Wojciechowskiego.

Zasady organizacji ochrony doraźnej w formie grup interwencyjnych – nowe szkolenie PIO

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób organizujących  i nadzorujących pracę grup interwencyjnych oraz do bezpośrednich wykonawców ochrony doraźnej w tej formie.

Poniżej znajdują się informacje o nowym szkoleniu organizowanym przez PIO wraz z formularzem zgłoszeniowym, który prosimy o wypełnienie i przesłanie do Biura PIO na jeden z podanych w nim adresów.

Informacje dot. szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Podziękowanie za udział w X Jubileuszowej Konferencji Branży Ochrony-5

W imieniu Zarządu  Polskiej Izby Ochrony pragnę tą drogą podziękować wszystkim uczestnikom X Jubileuszowej Konferencji Branży Ochrony.

Podziękowania te kierujemy do prelegentów tematów merytorycznych i do osób i firm prezentujących oferty produktów i usług, za profesjonalny przekaz ich treści

oraz do przedstawicieli firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony i firm niezrzeszonych, za wytrwałość do ostatniego dnia Konferencji i czynny udział w dyskusjach,

podczas kolejnych wystąpień naszych prelegentów i prezentacji.