1% - List Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom OCHRONA I POMOC

Fundacja Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom OCHRONA I POMOC, powołana przez Polską Izbę Ochrony, realizuje swe cele poprzez objęcie opieką najbardziej potrzebujących pracowników ochrony i ich rodziny, wdowy i sieroty po pracownikach ochrony, którzy zginęli podczas służby. Wspiera także ofiary wypadków, poszkodowane podczas realizacji zadań ochrony, jak również tych zmagających się z ciężkimi chorobami i będącymi w trakcie kosztownych terapii. W imieniu Prezes Zarządu Fundacji, Pani Anety Kochman przekazujemy list w sprawie wsparcia celów statutowych Fundacji. Będziemy bardzo wdzięczni jeżeli zechcą Państwo przekazać swój 1% podatku i wesprzeć Podopiecznych Fundacji.

Fundacja Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom OCHRONA i POMOC
KRS 0000278664

 

Interwencja Polskiej Izby Ochrony w sprawie przetargu pn. "Dozór i ochrona mienia Zakładu Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku"

W związku z budzącymi poważne wątpliwości w kwestii wyboru oferty na usługi ochrony przez Zakład Przerobu Drewna Lasów Państwowych w Lęborku, Polska Izba Ochrony, powołując się na przepisy ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, w szczególności na art. 3 zobowiązujący izby gospodarcze do kształtowania i upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej, na art. 5 ust. 2 pkt 6 dot. informowania o funkcjonowaniu przedsiębiorców oraz uprawnienie zawarte w art. 6 do otrzymania od właściwych organów administracji państwowej informacji niezbędnych do wykonywania zadań statutowych określonych w § 2 ust. 1, 3 i 5 Statutu PIO, skierowała pismo do Pana Edwarda Siarki, Sekretarza Stanu, Pełnomocnika Rządu ds. Leśnictwa i Środowiska, z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

INFORMACJA W SPRAWIE MOŻLIWOŚCI NOCLEGOWYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY W OKRESIE OD 28 GRUDNIA 2020 R. DO 17 STYCZNIA 2021 R.

W związku z aktualnie obowiązującymi ograniczeniami dotyczącymi m.in. w funkcjonowaniu hoteli, które to wiążą się z daleko idącym ograniczeniem możliwości noclegowych dla pracowników ochrony w okresie od 28 grudnia 2020 r. - do 17 stycznia 2021r., Polska Izba Ochrony przesłała do Firm Członkowskich, interpretację prawną dotyczącą tej kwestii.

Prelekcja Prezesa Zarządu Polskiej Izby Ochrony podczas Ogólnopolskich Warsztatów Naukowo – Technicznych "Bezpieczeństwo obiektów w obszarze przygotowania i reagowania na zamachy”

Prezes Grupy Ochrony Konwój Pan Marcin Pyclik, podczas ramach współorganizowanych w dn. 17 grudnia b.r., przez Safety Project oraz Polską Izbę Ochrony - Ogólnopolskich Warsztatów Naukowo – Technicznych "Bezpieczeństwo obiektów w obszarze przygotowania i reagowania na zamachy” - Prezes Zarządu - Pan Marcin Pyclik przedstawił model współpracy między publicznym i prywatnym sektorem bezpieczeństwa w kontekście przeciwdziałania zamachom, gdzie omówił między innymi niewykorzystane dotychczas obszary działania służb ochrony oraz wskazał pola współpracy w ramach systemu bezpieczeństwa państwa.

Szkolenie Rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony

Wczorajsze szkolenie dla Rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony - ze względu za sytuację związaną z COVID – 19 odbyło się w nowej dla prowadzonych dotychczas szkoleń formule - on-line.

#UratujmyTargi
Polska Izba Ochrony popiera postulaty branży targowej

Zarząd Polskiej Izby Ochrony, na prośbę Międzynarodowych Targów Poznańskich – organizatora kluczowego dla branży ochrony wydarzenia targowego - SECUREX, poparł postulaty Komitetu Branży Targowej.

Kalkulacje minimalnych stawek na 2021 rok rekomendowane przez PIO

Kalkulacje stawek na 2021r.

Nowa firma członkowska KOB GROUP Rafał Król

Informujemy, że do grona firm członkowskich dołączyła firma KOB GROUP RAFAŁ KRÓL - z Warszawy.

Nowi Rzeczoznawcy Polskiej Izby Ochrony

Informujemy, że Uchwałą Zarządu Polskiej Izby Ochrony z dnia 10.09.2020 r., do grona Rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony dołączyli Pan Jarosław Stelmach oraz Pan Łukasz Chodkowski. Pan Jarosław Stelmach uzyskał tytuł Rzeczoznawcy w specjalizacjach t.j.: ochrona osób i mienia i zarządzanie bezpieczeństwem, projektowanie, produkcja i naprawa oraz obrót towarowy w zakresie technicznych urządzeń, środków i systemów ochrony osób i mienia, a także doradztwo w dziedzinie bezpieczeństwa.

Interwencja Polskiej Izby Ochrony w sprawie firmy członkowskiej
Jantar Sp. z o.o.

W związku z prowadzonym przez Polską Izbę Ochrony monitoringiem zamówień publicznych pod kątem przestrzegania obowiązującego prawa, przekazujemy do wiadomości Państwa kopię korespondencji w sprawie interwencji, z prośbą o którą zwróciła się do Polskiej Izby Ochrony firma członkowska -  JANTAR Sp. z o.o. ze Słupska.

Interwencja Polskiej Izby Ochrony w sprawie Huty Bankowa

Kontynuując wątek dotyczący sprawy związanej z zamieszczeniem ogłoszenia rekrutacyjnego na stanowisko dowódcy ochrony/pracownika ochrony dla Huta Bankowa, informuję, że w ślad za przesłanym przez Polską Izbę Ochrony i skierowanym do Prezesa Zarządu Huty Bankowa pismem, otrzymaliśmy odpowiedź mailową obecnie kierującego Hutą Bankowa – Prezesa Zarządu, Pana Piotra Tupta.  Mail poprzedzony został stanowiskiem firmy Lador sp. z o.o., która świadczy usługi ochrony dla Huty Bankowa. Korespondencję w tej sprawie przekazujemy do Państwa wiadomości i oceny.

Korespondencja

Nowy termin XXI Konferencji Branży Ochrony „Ochrona Obiektów Niepodlegających Obowiązkowej Ochronie”

Miło nam poinformować o nowym terminie XXI. Konferencji Branży Ochrony "Ochrona Obiektów Niepodlegających Obowiązkowej Ochronie". Najbliższa Konferencja, której organizatorem jest Polska Izba Ochrony odbędzie się w dniach 15-16 kwietnia 2021 r., w Hotelu Windsor w Jachrance k. Serocka. Podczas dwudniowego wydarzenia, przedstawiciele firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony, zaproszeni eksperci i praktycy z różnych obszarów związanych z bezpieczeństwem i technologiami spotkają się, by wymienić się doświadczeniami, poglądami, poszerzać wiedzę, zdobywać nowe umiejętności oraz nawiązywać nowe, perspektywiczne kontakty.

Interwencja Zarządu Polskiej Izby Ochrony w sprawie usługi ochrony dla Huty Bankowa Spółka z o.o.

Zachęcamy do zapoznania się ze stanowiskiem Polskiej Izby Ochrony w bulwersującej - nie tylko środowisko branży ochrony sprawie, która została szeroko skomentowana w poście opublikowanym na portalu LinkedIn, dotyczącym ogłoszenia rekrutacyjnego, zleconego przez agencję ochrony w sprawie zatrudnienia w usłudze ochrony Huta Bankowa Sp. z o.o., dowódcy zmiany – pracownika ochrony, gdzie jako warunek konieczny wskazano posiadanie orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (symbole oznaczenia: 01-U,04-O, 02-P, oznaczające choroby psychiczne, narządu wzroku, upośledzenie umysłowe).

Zarząd Polskiej Izby Ochrony wystosował pismo do Prezesa Zarządu Huty Bankowa Spółka z o.o. z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie.

Nowa firma członkowska - SHOCKFIRE

Miło nam poinformować, że do grona firm członkowskich dołączyła firma SHOCKFIRE.

SHOCKFIRE to polski dystrybutor nowych technologii w obszarach broni i amunicji. Jednocześnie właściciel jednej z najnowocześniejszych w Polsce, krytej strzelnicy SHOCKFIRE, zarządzanej przez Dariusza Tomyska - eksperta w dziedzinie ochrony osobistej VIP, instruktora strzelectwa z ponad 20-letnim stażem, byłego funkcjonariusza Policji i uczestnika misji pokojowych ONZ i EU, a także Instruktora European Security Academy.

Święto Pracownika Ochrony

22 sierpnia obchodzony jest Dzień Pracownika Ochrony. Z tej okazji Zarząd Polskiej Izby Ochrony dziękuje wszystkim Pracownikom Ochrony za Państwa pracę, czesto niełatwą, wymagającą i okupioną wysiłkiem. Życzymy wszystkim determinacji w realizacji celów zawodowych, sukcesów, zadowolenia, zdrowia oraz spokojnej służby.

Nowa firma członkowska - Akademię Bezpiecznej Ochrony i Mienia

Cieszymy się, że grono firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony poszerza się. Witamy wśród nas Akademię Bezpiecznej Ochrony i Mienia z Poznania.
Celem prowadzonych przez Akademię szkoleń jest przygotowanie i doskonalenie pracowników ochrony do pracy w ustawowo wymaganym procesie kształcenia w zakresie:

Prezes Polskiej Izby Ochrony w audycji Polskiego Radia

Zrobiliśmy zakupy i chcemy wyjść ze sklepu, ale rozlega się sygnał alarmu. Pojawia się nagle pracownik ochrony, który informuje nas o konieczności sprawdzenia zawartości naszej torby czy plecaka.

Kiedy i w jaki sposób pracownik ochrony może dokonać przeszukania naszych rzeczy osobistych. Czy możemy odmówić sklepowej ochronie tego rodzaju kontroli?

Prezes Polskiej Izby Ochrony w wypowiedzi dla A&S Polska

Jaką rolę ma do spełnienia firma ochrony w placówkach handlowych w dobie pandemii oraz, jak pandemia wpłynie na przyszłą działalność firmy i jej pracowników? - odpowiedzi na te pytania udzielił A&S Polska, Prezes Zarządu Polskiej Izby Ochrony, Marcin Pyclik.

Nowe firmy członkowskie PIO - Hertz Systems oraz BMD Marek Doniewicz

Grono firm członkowskich poszerza się! Cieszymy się, że możemy powitać wsród nas kolejną - Agencję Detektywistyczną BMB Marek Doniewicz.

KOMUNIKAT O ZMIANIE TERMINU XXI KONFERENCJI BRANŻY OCHRONY

Ze względu na pogarszającą się w Polsce sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem SARS – CoV-2 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczestników, prelegentów i gości planowanej w dniach 19-20 marca b.r., XXI Konferencji Branży Ochrony, Zarząd Polskiej Izby ochrony podjął decyzję o przeniesieniu konferencji na inny termin.

Badania lekarskie pracowników ochrony w czasie pandemii.

Jedną istotnych kwestii związanych z utrudnieniami wywołanymi na skutek pandemii w Polsce, jest temat okresowych badań lekarskich pracowników ochrony. 

Informacja o śmierci Pana Bogdana Cieślaka - Wiceprezesa Zarządu Unia Sp. z o.o. w Koszalinie

Z przykrością informujemy, że w dniu 4 czerwca 2020 r., zmarł Pan Bogdan Cieślak, Wiceprezes Zarządu Unia Sp. z o.o. w Koszalinie – firmy członkowskiej Polskiej Izby Ochrony.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu  6 czerwca o godz. 14.30, w kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Koszalinie.

Nowe firmy członkowskie Polskiej Izby Ochrony

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Polskiej Izby Ochrony kolejnymi firmami członkowskimi Izby zostały poniższe podmioty gospodarcze:

  1. ASCS Sp. z o.o. - Łaziska Górne
  2. CBRNE Security Mariusz Wiśniewski – Warszawa
  3. SRGS Sp. z o. o.  - Warszawa
  4. Safety Project Stelmach Jarosław – Wrocław

Kolejni członkowie Polskiej Izby Ochrony

Z ogromną przyjemnością witamy w naszej organizacji kolejne firmy członkowskie:

  1.  Herz System R. Przyborowski, K. Przyborowska s.c.  – Otwock
  2. Bodyguard in Media Paweł Motyl – Warszawa  

Complete Leader 20.02.2020 r. - relacja ze szkolenia

Coraz więcej mówi się obecnie o umiejętnościach przywódczych i zarządczych oraz roli lidera w otoczeniu aktualnej rzeczywistości biznesowej. Czy można być dobrym menadżerem nie posiadając tych umiejętności? Jakie są różnice pomiędzy byciem liderem, a przywódcą?

 

XXI Konferencja Branży Ochrony - ruszyły zapisy !

Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy zapisy na organizowaną już po raz XXI przez Polską Izbę Ochrony, Konferencję, której tematem przewodnim będzie  - "Ochrona Obiektów Niepodlegających Obowiązkowej Ochronie". W tym roku spotkamy się w dniach 19-20 marca 2020 r., w pięknych wnętrzach hotelu WINDSOR w Jachrance k. Warszawy.           

Complete Leader - szkolenie 20.02.2020 Warszawa

Polska Izba Ochrony organizuje w dniu 20.02.2020 r. w Warszawie  szkolenie „Complete Leader”. Szkolenie w formie warsztatów dla szefów firm, właścicieli firm, ludzi biznesu chcącym się rozwijać, inspirować do tego aby stale osiągać zakładane cele poprowadzi Trener Biznesu Wojciech Śliwka.

XXI Konferencja Branży Ochrony 19-20 marca 2020 r.

XXI Konferencja Branży Ochrony odbędzie się w dniach 19-20 marca 2020 r. w Jachrance.

CCTV Expert Akademia - relacja

Publikujemy relację z warsztatów CCTV EXPERT AKADEMIA,  nadesłaną przez organizatorów ALPOL i Dahua Technology Poland.

Szkolenie rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony

W dniu 29.11.2019 r. odbyło się szkolenie rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony.

Przez zagadnienia związane z szeroko pojętą tematyką Bezpieczeństwa antyterrorystycznego budynków użyteczności publicznej, uczestników szkolenia przeprowadził praktyk i ceniony ekspert w obszarze bezpieczeństwa - mjr rez. dr inż. Jarosław Stelmach.

Spotkanie świąteczne PIO - relacja ze spotkania

W dniu 6 grudnia 2019 r. w przepięknej scenerii Pałacu w Jabłonnie, Zarząd Polskiej Izby Ochrony spotkał się z przedstawicielami: firm członkowskich, rzeczoznawców, Komisji Arbitrów, Komisji Rewizyjnej, a także ze współpracownikami, partnerami, przedstawicielami Komendy Głównej Policji, przedstawicielami Międzynarodowych Targów Poznańskich, przedstawicielami organizacji branżowych.

Kontrolowanie trzeźwości pracowników - opinia mec. Łukasza Łyczkowskiego

Prezentujemy opinię w sprawie kontrolowania trzeźwości pracowników przez pracodawcę lub osoby działające na jego zlecenie (np. agencje ochrony) mec. Łukasza Łyczkowskiego, która może być pomocna w Państwa pracy.

DMSI - Partner Diamentowy XX Konferencji Branży Ochrony

Firma DMSI była partnerem diamentowym podczas XX Konferencji Branży Ochrony, która odbyła się 17-18 Października 2019 roku w Bronisławowie. DMSI specjalizuje się w tworzeniu rozwiązań dla monitoringu zintegrowanego oraz zarządzania bezpieczeństwem. 

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE W BIZNESIE - szkolenie 05.12.2019 r. Warszawa

Chcąc wesprzeć Państwa działania biznesowe oraz wzbogacić  Państwa ofertę kierowaną  do klientów, Zarząd Polskiej Izby Ochrony we współpracy z Instytutem Zarządzania Ryzykiem proponuje Państwu udział w szkoleniu „Bezpieczeństwo Osobiste w Biznesie”. Szkolenie przygotował i prowadzi osobiście były Szef Obrony Cywilnej Kraju i były Wiceminister Spraw Wewnętrznych Pan Mariusz Furmanek.

Szkolenie odbędzie się w dniu  05.12.2019 r  w Warszawie. Czas trwania szkolenia w godz 10-19.

Podziękowanie za udział w Jubileuszu XXV lecia Polskiej Izby Ochrony i XX Konferencji Branży Ochrony

Szanowni Państwo!
Drodzy Goście, Uczestnicy, Partnerzy
Jubileuszu XXV-lecia Polskiej Izby Ochrony oraz XX Konferencji Branży Ochrony!

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Ochrony oraz własnym chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, którzy zaszczycili nas swoją obecnością podczas uroczystej Gali XXV-lecia Polskiej Izby Ochrony oraz uczestniczyli w jubileuszowej XX już edycji Konferencji Branży Ochrony w dniach 17-18 października br. w Bronisławowie.

Patronaty Honorowe PIO nad wydarzeniami branżowymi

Polska Izba Ochrony udzieliła Patronatów Honorowych poniższym wydarzeniom branżowym:

Kalkulacje minimalnych stawek na 2020 rok rekomendowane przez PIO

Prezentujemy kalkulacje stawek kontraktowych na 2020 r. rekomendowane przez Zarząd Polskiej Izby Ochrony.

Kongres Safe Place 2019

Polska Izba Ochrony jest współorganizatorem Kongresu Safe Place 2019, który odbędzie się w dniach 19-20 listopada 2019 r. w Jachrance k. Warszawy.

XX Konferencja Branży Ochrony - Agenda, Patronat Honorowy

Uprzejmie informujemy, że na stronie http://konferencjapio.pl/agenda/  została opublikowana Agenda XX Konferencji Branży Ochrony.

XX Konferencja Branży Ochrony 17-18.10.2019 r

XX Konferencja Branży Ochrony odbędzie się w dniach 17-18 października 2019 r. w Bronisławowie w Hotelu Magellan www.hotelmagellan.pl

Temat wiodący konferencji: BEZPIECZEŃSTWO PRZYSZŁOŚCI

 

XVII Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ochrony 16.10.2019 r.

Zgodnie z § 12 pkt. 4 Statutu Polskiej Izby Ochrony, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Firm Członkowskich Polskiej Izby Ochrony

Kodeks Rodo – rozpoczęcie konsultacji

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Polska Izba Ochrony rozpoczyna konsultacje wewnętrzne dot. Kodeksu postępowania i dobrych praktyk w sprawie danych osobowych w branży ochroniarskiej.

zmiana siedziby Polskiej Izby Ochrony

Uprzejmie informujemy, że żegnamy się z dotychczasową siedzibą Polskiej Izby Ochrony na ul. Świętojerskiej 5/7.

Zaproszenie na pokaz Trikke Defender

W imieniu firmy członkowskiej RTH Anna Dziedzic zapraszamy na pokaz i testy nowego pojazdu patrolowego Defender 3x3 dedykowanego dla Służb Ochrony Fizycznej.

Pokaz najlepszych rozwiązań taktycznej mobilności dla firm z branży ochrony fizycznej odbędzie się w najbliższą niedzielę 26 maja w Ząbkach k/Warszawy Park Szuberta Ząbki : MAPA  podczas trwania Zlotu Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych. Piknik Elektro-Mobilności

XIV SECURITY FORUM KRAKOW 2019

Uprzejmie informujemy, że Polska Izba Ochrony jest współorganizatorem instytucjonalnym Konferencji XIV Security Forum Kraków 2019.

Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 czerwca 2019 r. w Krakowie.

Informacja o śmierci Pana Jana Michalskiego

Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 9 maja 2019 r. zmarł nagle w wieku 64 lat Pan Jan Michalski.

Pan Jan Michalski był wieloletnim członkiem zarządu oraz przedstawicielem Członka Założyciela Polskiej Izby Ochrony – Agencji Ochrony JUWENTUS.

Podziękowanie za udział w XIX Konferencji Branży Ochrony

Szanowni Państwo!
Drodzy Uczestnicy XIX Konferencji Branży Ochrony!

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Ochrony oraz własnym chciałbym serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom XIX Konferencji Branży Ochrony, która odbyła się w dniach 4-5 kwietnia br. w Bronisławowie.

Polska Izba Ochrony Patronem Honorowym Warsaw Security Summit 2019

Zarząd Polskiej Izby Ochrony objął Patronatem Honorowym kolejną edycję konferencji Warsaw Security Summit 2019.

 

 

Życzenia Wielkanocne

Kolejni członkowie Polskiej Izby Ochrony

Z ogromną przyjemnością witamy w naszej organizacji kolejne firmy członkowskie

XIX Konferencja Branży Ochrony - Goście Specjalni

Z wielką przyjemnością informujemy, że strona XIX Konferencji Branży Ochrony coraz bardziej jest wzbogacana poprzez dołączanie nowych prelegentów.

Roadshow 2019 - Technologia w służbie ochrony

Uprzejmie informujemy, że duet dwóch naszych firm członkowskich DMSI i CBC rozpoczął Roadshow 2019. Miasta, które już odwiedzili to Rzeszów i Kraków, a przed nimi: Wrocław, Gdańsk, Poznań, Warszawa.

Patronat PIO nad warsztatami technicznymi pt. ZINTEGROWANE SYSTEMY ZDALNEJ OCHRONY

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Polskiej Izby Ochrony objął Patronatem Honorowym cykl warsztatów technicznych pt. ZINTEGROWANE SYSTEMY ZDALNEJ OCHRONY organizowanych wspólnie przez firmy członkowskie Polskiej Izby Ochrony: Linc Polska Sp. z o.o. i KRONOS POLSKA S. Piela i B. Dryja sp.j.

XIX Konferencja Branży Ochrony - debiut strony internetowej

Z ogromną przyjemnością prezentujemy debiutującą stronę internetową dedykowaną XIX Konferencji Branży Ochrony, na której będziemy zamieszczać wszystkie ważne informacje związane z Konferencją.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia strony i zapoznania się z Agendą Konferencji.

Polska Izba Ochrony członkiem Krajowej Izby Gospodarczej

Po kilkuletniej przerwie Zarząd Polskiej Izby Ochrony postanowił ponownie przystąpić do Krajowej Izby Gospodarczej.

sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Detektywów 8-9.03.2019 r. Republika Czeska

Publikujemy program wraz ze sprawozdaniem z Międzynarodowej Konferencji Detektywów, która odbyła się w dniach 8-9 marca 2019 r. w Republice Czeskiej.

CBC Poland - rekrutacja

CBC Poland Sp. z o.o.  – dostawca rozwiązań CCTV, znana i szanowana na rynku od wielu lat, firma członkowska Polskiej Izby Ochrony poszukuje do swojego zespołu kandydatów na stanowisko: Specjalista techniczny CCTV IP.

XIX Konferencja Branży Ochrony - ruszyły zapisy !

Uprzejmie informujemy, że ruszyły zapisy na kolejną edycję Konferencji Branży Ochrony.

XIX Konferencja Branży Ochrony odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2019 r. w Bronisławowie w Hotelu Magellan www.hotelmagellan.pl

Nowe firmy członkowskie Polskiej Izby Ochrony

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Izby z dnia 07.03.2019 r.  kolejnymi firmami członkowskimi Polskiej Izby Ochrony zostały poniższe podmioty gospodarcze:

Podsumowanie szkolenia z problematyki ZUS 04.03.2019 r Warszawa

W dniu 4 marca 2019 r. w auli Wszechnicy Polskiej Pałacu Kultury i Nauki odbyło się szkolenie "Jak przygotować się i przetrwać kontrolę ZUS w firmie".
 

Jak przygotować się i przetrwać kontrolę ZUS w firmie? - szkolenie 04.03.2019 r Warszawa

Polska Izba Ochrony wraz z Kancelarią Goźlińska, Petryk & Wspólnicy w ramach nawiązanej współpracy zapraszają do udziału w szkoleniu dedykowanemu specjalnie dla firm branży ochrony pt. Jak przygotować się i przetrwać kontrolę ZUS w firmie ?

Kolejni członkowie naszej organizacji

Uprzejmie informujemy, że 2 kolejne firmy przeszły pomyślnie procedurę przyjmowania nowych członków.

Artykuł prasowy zawierający opinię biegłego sądowego Pana Mariana Cichonia

Poniżej zamieszczamy artykuł dotyczący sprawy znajdującej się na wokandzie Sądu Okręgowego w Kielcach – impreza studencka (otrzęsiny) na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w bydgoskim Fordonie w 2015 r.

Patronat Honorowy PIO

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Polskiej Izby Ochrony objął Patronatem Honorowym kolejną edycję wydarzenia "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń”, które odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 r. w Warszawie.

SDX Security Sp. z o.o - firmą członkowską PIO

Serdecznie witamy w gronie firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony nową firmę SDX Security Sp. z o.o.  z Warszawy.

Witamy nową firmę członkowską - MBJ Grupa Sp. z o.o.

Więcej informacji nt działalności firmy, można znaleźć na naszej stronie internetowej w zakładce FIRMY CZŁONKOWSKIE  http://www.piooim.pl/firmy-czlonkowskie

Życzenia świąteczne

Paczki świąteczne od Fundacji OCHRONA I POMOC

Dzięki darowiznom zebranym podczas ostatniej XVIII Konferencji Branży Ochrony, Fundacja OCHRONA I POMOC przygotowała paczki świąteczne dla swoich Podopiecznych (rodzin i dzieci).

RADMOR S.A. firmą członkowską Polskiej Izby Ochrony

Z przyjemnością informujemy, że do naszej Izby dołączyła firma RADMOR S.A. z Gdyni.

Szkolenie rzeczoznawców PIO 27.11.2018 r - relacja ze szkolenia

W dniu 27.11.2018 r w auli Wszechnicy Polskiej w PKiN w Warszawie odbyło się coroczne szkolenie rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony. Tematem szkolenia był audyt bezpieczeństwa fizycznego. Zajęcia, w formie wykładów i ćwiczeń, prowadził Grzegorz Krzemiński z Europejskiej Akademii Bezpieczeństwa i Ochrony w Edynburgu.

Trzy kolejne firmy członkowskie Polskiej Izby Ochrony

Zarząd Polskiej Izby Ochrony w dniu 03.12.2018 r. przyjął 3 nowe firmy członkowskie:

Znamy już termin XIX Konferencji Branży Ochrony wiosną 2019 !

Zarząd Polskiej Izby Ochrony uprzejmie informuje, że XIX Konferencja Branży Ochrony odbędzie się w dniach 4-5 kwietnia 2019 r. 

Amodeus Sp. z o.o. firmą członkowską Polskiej Izby Ochrony

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Izby z dnia 14.11.2018 r.  firma Amodeus Sp. z o.o. z Kielc została firmą członkowską Polskiej Izby Ochrony.

Podziękowanie za udział w XVIII Konferencji Branży Ochrony

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Ochrony oraz własnym serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom XVIII Konferencji Branży Ochrony, która odbyła się w dniach 11 – 12 października br. w Bronisławowie. Dziękuję za tak liczne, rekordowe przybycie, było nam niezmiernie miło Was gościć. 

Składam również ogromne podziękowanie wszystkim Darczyńcom, których również rekordowy dar serca podczas aukcji na rzecz Fundacji Ochrona i Pomoc pozwoli na wsparcie Podopiecznych Fundacji.  

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej – Kongresie pt.:BEZPIECZEŃSTWO ANTYTERRORYSTYCZNE W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ. ZAGROŻENIA I REKOMENDACJE” 21–22 listopada 2018 r., WROCŁAW

Współorganizatorem Konferencji jest Polska Izba Ochrony.

Kalkulacja kosztów, a cena ochrony. Minimalna stawka kalkulacyjna – artykuł Wiceprezesa Zarządu PIO J. Wojciechowskiego

DMSI Trade Sp. z o.o. firmą członkowską Polskiej Izby Ochrony

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Izby z dnia 01.10.2018 r.  firma DMSI TRADE Sp. z o.o. z Warszawy została firmą członkowską Polskiej Izby Ochrony.

Agenda XVIII Konferencja Branży Ochrony

Prezentujemy Agendę XVIII Konferencji Branży Ochrony.

TF Protection Tomasz Flont dołączyła do firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony

Uprzejmie informujemy, że  firma TF Protection Tomasz Flont dołączyła do firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony.

Kalkulacje minimalnych stawek na 2019 rok rekomendowane przez PIO

Poniżej prezentujemy kalkulacje minimalnych stawek kontraktowych na 2019 r. rekomendowane przez Zarząd Polskiej Izby Ochrony.

XVIII Konferencja Branży Ochrony - 11-12 października 2018 r.

Zapraszamy serdecznie do wypełnienia Karty Potwierdzenia Uczestnictwa w XVIII Konferencji Branży Ochrony, która odbędzie się w dniach 11-12 października 2018 r. w Hotelu MAGELLAN w Bronisławowie – www.hotelmagellan.pl

Bieżące działania Sekcji Obrotu Specjalnego

Sekcja Obrotu Specjalnego Polskiej Izby Ochrony po analizie ostatniego projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, wystąpiła do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z propozycją zmian.

Zaproszenie na prezentację LINC Polska podczas Targów MSPO 2018

Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego MSPO w Kielcach, odbędzie się prezentacja na temat SYSTEMU ANTYDRONOWEGO – AUDS, na którą serdecznie zaprasza firma członkowska PIO - LINC POLSKA Sp. z o.o.  

Lider - oferta szkoleniowa

Licencjonowana Agencja Detektywistyczna Ochrony Osób i Mienia "LIDER"  Bohdan Szpakowski, po wakacyjnej przerwie wznawia szkolenia dla pracowników ochrony w zakresie:

Patronat Honorowy PIO nad konferencją "Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy"

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Polskiej Izby Ochrony wyraził zgodę na objęcie Patronatem Honorowym konferencji "Bezpieczeństwo danych i zasobów firmy", która odbędzie się w dniu 11 października 2018 roku w Warszawie.

Nowe firmy członkowskie Polskiej Izby Ochrony

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Izby z dnia 27.08.2018 r.  kolejnymi firmami członkowskimi Polskiej Izby Ochrony zostały poniższe podmioty gospodarcze:

XVIII Konferencja Branży Ochrony - informacja bieżąca

Uprzejmie przypominamy, że XVIII Konferencja Branży Ochrony odbędzie się w dniach 11-12 października 2018 r.  w Bronisławowie w hotelu Magellan www.hotelmagellan.pl

Bliższe informacje dotyczące udziału w Konferencji wraz z agendą zostaną przedstawione i podane do informacji niebawem na początku września.

Nagroda publiczności dla Usługowej Spółdzielni Inwalidów ze Skawiny

Z wielką przyjemnością informujemy, że firma członkowska Polskiej Izby Ochrony -  Usługowa Spółdzielnia Inwalidów ze Skawiny została laureatem nagrody publiczności w konkursie Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2018.

Warsaw Security Summit 2018 – Podsumowanie

W dniu 8 czerwca 2018 r. w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się 2  Międzynarodowa Konferencja Warsaw Security Summit, której organizatorem był portal branży security a&s Polska.

Polska Izba Ochrony objęła Patronatem Honorowym to wydarzenie.

XVIII Konferencja Branży Ochrony 11-12 października 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że XVIII Konferencja Branży Ochrony odbędzie się w dniach 11-12 października 2018 r.  w Bronisławowie w hotelu Magellan www.hotelmagellan.pl

Patronat Honorowy PIO - Warsaw Security Summit 08.06.2018

Kolejnym wydarzeniem, które Polska Izba Ochrony objęła Patronatem Honorowym jest 2 Międzynarodowa Konferencja Warsaw Security Summit.

Konferencja odbędzie się w dniu 08.06.2018 r. w Warszawie.

Patronat Honorowy PIO - Kongres Monitoringu Wizyjnego 05.06.2018 r

Informujemy, że Polska Izba Ochrony objęła Patronatem Honorowym Kongres Monitoringu Wizyjnego, który odbędzie się w dniu 5 czerwca 2018 r. w Warszawie.

Kolejni członkowie PIO

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Izby z dnia 24.05.2018 r.  kolejnymi firmami członkowskimi Polskiej Izby Ochrony zostały:

Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX POLAND 2018 – podsumowanie

Po ostatnich wydarzeniach branżowych można powiedzieć, że branża ochrony i zabezpieczeń technicznych rośnie w siłę. W dniach 23 - 26 kwietnia 2018 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyły się Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń Securex POLAND. 

Szkolenie: WARSZTATY I WYPRACOWANIE KOMPETENCJI DLA PRZYSZŁYCH INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH

Uprzejmie informujemy, że Polska Izba Ochrony organizuje szkolenie dla przyszłych inspektorów ochrony danych pt WARSZTATY I WYPRACOWANIE KOMPETENCJI DLA PRZYSZŁYCH INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (IOD). ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA GRUNCIE RODO.

Szkolenie odbędzie się w dniach 21-22 maja 2018 r. w hotelu Magellan ul. Żeglarska 35/31 w Bronisławowie www.hotelmagellan.pl

Ogólnopolskie Forum Monitoringu Wizyjnego 2018 - Patronat Honorowy Polskiej Izby Ochrony

Polska Izba Ochrony udzieliła Patronatu Honorowego Ogólnopolskiemu Forum Monitoringu Wizyjnego 2018 Wyzwania monitoringu wizyjnego w 2018 r. w świetle RODO i planowanego rozporządzenia ePrivacy - legalność, skuteczność, zarządzanie.

1 % podatku dla Fundacji OCHRONA I POMOC

Fundacja Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom „Ochrona i Pomoc” - organizacja pożytku publicznego

KRS 0000278664

Nowe firmy członkowskie Polskiej Izby Ochrony

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Izby z dnia 16.04.2018 r.  kolejnymi firmami członkowskimi Polskiej Izby Ochrony zostały poniższe podmioty gospodarcze:

Targi SECUREX`2018

W najbliższym tygodniu 23-26 kwietnia 2018 r. rozpoczną się w Poznaniu Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń SECUREX`2018 na których Polska Izba Ochrony będzie miała 2 stoiska.

 

Nowi członkowie Polskiej Izby Ochrony

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Izby z dnia 10.04.2018 r.  kolejnymi firmami członkowskimi Polskiej Izby Ochrony zostały poniższe podmioty gospodarcze:

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Podziękowanie za udział w XVII Konferencji Branży Ochrony

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Ochrony  serdecznie dziękuję  wszystkim uczestnikom XVII Konferencji Branży Ochrony, która odbyła się w dniach 22-23 marca br. w Bronisławowie. Dziękuję za tak liczne przybycie, było nam niezmiernie miło Was gościć. Mamy nadzieję, że spotkanie to było inspirującym doświadczeniem oraz okazją do zdobycia wiedzy, a także do nawiązania nowych kontaktów. 

Zbiór Przepisów Prawnych

Polska Izba Ochrony wraz z Centrum Szkoleniowym Służb Ochrony DELTA przygotowała wersję książkową Zbioru Przepisów Prawnych dot. Bezpieczeństwa Imprez Masowych, Środków Przymusu  Bezpośredniego, Broni i Amunicji, Ochrony Osób i Mienia, Detektywistyki - wraz z krótkim komentarzem - według stanu prawnego na dzień 31.12.2017 r.

Nowe firmy członkowskie Polskiej Izby Ochrony - dec. Zarządu z dn 16.03.2018 r

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Izby z dnia 16.03.2018 r.  grono firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony powiększyło się o poniższe firmy:

Sekcja Detektywistyczna Polskiej Izby Ochrony

Uprzejmie informujemy, że do prac w Sekcji Detektywistycznej dołączyli nowi członkowie.

Poniżej przedstawiamy aktualny skład osobowy Sekcji Detektywistycznej, która ukonstytuowała się na spotkaniu w dniu 15.03.2018 r.

Novatel firmą członkowską Polskiej Izby Ochrony

Uprzejmie informujemy, że nową firmą członkowską Polskiej Izby Ochrony od dnia 12.03.2018 r. została firma Novatel Sp. z o.o. z Bierunia.

Szkolenia dla Rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony

Uprzejmie informujemy, że w 2018 roku odbędą się 2 szkolenia dla rzeczoznawców.

Zgodnie z Regulaminem warunkiem przedłużenia uprawnień jest udział przynajmniej w 1 szkoleniu.

Szkolenie: WARSZTATY I WYPRACOWANIE KOMPETENCJI DLA PRZYSZŁYCH INSPEKTORÓW OCHRONY DANYCH (IOD)

Ze względów technicznych szkolenie dla inspektorów danych osobowych, które było planowane w dniach 20-21 marca 2018 r. zostaje odwołane w tym terminie i przełożone na kwiecień. W najbliższym czasie podamy termin szkolenia kwietniowego.

Serdecznie przepraszamy za zmianę terminu szkolenia.

 

 

Agenda XVII Konferencji Branży Ochrony

Poniżej przedstawiamy Agendę XVII Konferencji Branży Ochrony.

Dzień Kobiet

Nowi członkowie Polskiej Izby Ochrony 06.03.2018 r.

Z przyjemnością informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Izby z dnia 06.03.2018 r.  kolejnymi firmami członkowskimi Polskiej Izby Ochrony zostały poniższe podmioty gospodarcze:

XVII Konferencja Branży Ochrony - 22-23 marca 2018 r.

Uprzejmie informujemy, że XVII Konferencja Branży Ochrony odbędzie się w dniach 22-23 marca 2018 r. w Hotelu MAGELLAN w Bronisławowie – www.hotelmagellan.pl

 

PRAKTYCZNE WDROŻENIE NOWEGO PRAWA DANYCH OSOBOWYCH W AGENCJI OCHRONY OSÓB I MIENIA – szkolenie 15.02.2018 r.

Ostatnie z serii szkoleń pt PRAKTYCZNE WDROŻENIE NOWEGO PRAWA DANYCH OSOBOWYCH W AGENCJI OCHRONY OSÓB I MIENIA odbyło się w Warszawie w dniu 15.02.2018 r.

Nowe firmy członkowskie Polskiej Izby Ochrony - 17.01.2018 r. i 24.01.2018 r.

Z przyjemnością informujemy, że grono firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony powiększyło się o kolejne firmy.

Relacja z I Regionalnego Spotkania Otwartego dla nowych członków - Toruń 24.01.2018 r

Prezentujemy relację z I Regionalnego Spotkania Otwartego dla nowych członków, zorganizowanego przez Zarząd Polskiej Izby Ochrony w Toruniu w dniu 24.01.2018 r.

Szkolenie RODO - 15.02.2018 r. Warszawa

W związku z ogromnym zainteresowaniem tematem szkoleń w zakresie ochrony danych osobowych, które odbyły się w Warszawie i w Poznaniu, uprzejmie informuję że Zarząd Polskiej Izby Ochrony podjął decyzję o przeprowadzeniu jeszcze jednego szkolenia w Warszawie w dniu 15.02.2018 r.

NEWSLETTER PRAWNY POLSKIEJ IZBY OCHRONY

Od dnia 2 lutego  2018 roku Zarząd Polskiej Izby Ochrony będzie kierować do Członków  zasadniczo cotygodniowo,  w każdy poniedziałek, w drodze e-mailowej newsletter prawny, przygotowywany przez mec. Jana Rybczyńskiego.

PRAKTYCZNE WDROŻENIE NOWEGO PRAWA DANYCH OSOBOWYCH W AGENCJI OCHRONY – szkolenie 18.01.2018 r. Warszawa

W dniu 18.01.2018 r. odbyło się w Warszawie szkolenie pt PRAKTYCZNE WDROŻENIE NOWEGO PRAWA DANYCH OSOBOWYCH W AGENCJI OCHRONY OSÓB I MIENIA.

Organizatorem szkolenia była Polska Izba Ochrony.

Szkolenie RODO - 18.01.2018 r. Warszawa

Polska Izba Ochrony organizuje wspólnie z Kancelarią Kwiecień i Partnerzy szkolenie „PRAKTYCZNE WDROŻENIE NOWEGO PRAWA DANYCH OSOBOWYCH W AGENCJI OCHRONY OSÓB I MIENIA”.

Reforma ochrony danych osobowych

Poniżej zamieszczamy artykuł p. Anny Kwiecień – eksperta ds. bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, dotyczący reformy ochrony danych osobowych.

 

Rynek ochrony w Niemczech

Poniżej prezentujemy artykuł naszej firmy członkowskiej Bite Sp. z o.o., przybliżający niemiecki rynek ochrony w faktach i liczbach.

 

 

Informacja o wszczęciu dochodzenia, po interwencji PIO

Po interwencji Polskiej Izby Ochrony (pisma PIO z dn 16.05.2017 r. skierowane do Państwowej Inspekcji Pracy, Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu), Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komisariatu Policji Wrocław wszczął dochodzenie

Nowe firmy członkowskie Polskiej Izby Ochrony - przyjęte 08.12.2017 r

Z przyjemnością informujemy, że do grona firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony, na posiedzeniu Zarządu Polskiej Izby Ochrony w dniu 08.12.2017 r. przystąpiły nowe firmy:

 

Informacja z dnia 1 grudnia 2017 r. o nowej ustawie o działalności gospodarczej w zakresie tzw. obrotu specjalnego

Polska Izba Ochrony od początku aktywnie uczestniczyła w pracach dot. projektu nowej ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Nowe firmy członkowskie Polskiej Izby Ochrony - przyjęte 07.11.2017

Uprzejmie informujemy, że na ostatnim posiedzeniu Zarządu Polskiej Izby Ochrony w dniu 07.11.2017 r. do grona firm członkowskich Izby przystąpiły nowe firmy:

Szkolenie Rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony 24.11.2017 r

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 24 listopada odbyło się coroczne szkolenie Rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony. Tematem szkolenia były „Różne oblicza monitoringu wizyjnego”.

Securex`2018

W dniach 23-26 kwietnia 2018 r. odbędzie się w Poznaniu 22 edycja branżowych targów SECUREX`2018.

Podobnie jak w latach poprzednich, Zarząd Polskiej Izby Ochrony planuje zorganizować dla firm członkowskich wspólne stoisko.

Szkolenie techniczne „Czujki ADPRO PRO-E i analityka”, Linc Polska 14.12.2017 Warszawa

LINC Polska serdecznie zaprasza na szkolenie techniczne pt. „Czujki ADPRO PRO-E i analityka”. Tematyka spotkania skupia się wokół rozwiązań służących do budowy skutecznego systemu ochrony perymetrycznej: zewnętrznych pasywnych czujek podczerwieni i zaawansowanej analityki wideo IntrusionTrace.

Wyrok Sądu - praca na rzecz tego samego pracodawcy

Poniżej zamieszczamy informację o wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 października br. w kwestii oskładkowania (ZUS) pracy wykonywanej na rzecz tego samego pracodawcy.

XVII Konferencja Branży Ochrony

Zarząd Polskiej Izby Ochrony uprzejmie informuje, że XVII Konferencja Branży Ochrony odbędzie się w dniach 22-23 marca 2018 r.

Kalkulacje stawek 2018 rekomendowane przez PIO

Wzorem lat ubiegłych zamieszczamy kalkulacje stawek kontraktowych na 2018 rok,
po zmianie minimalnej płacy i minimalnej stawki godzinowej jaka obowiązuje w 2018 r.

Regulamin rekomendacji nadawanych przez Polską Izbę Ochrony

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Polskiej Izby Ochrony wprowadził zmiany w Regulaminie nadawania Rekomendacji. Ujednolicony, obowiązujący Regulamin znajduje się http://www.piooim.pl/statut-i-regulaminy

Szkolenie rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony

W dniu 24.11.2017 r. w Warszawie odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony.

Podziękowanie za udział w XVI Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Ochrony i XVI Konferencji Branży Ochrony

W  imieniu nowowybranego  Zarządu Polskiej Izby Ochrony, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim Państwu, reprezentującym Firmy Członkowskie Polskiej Izby Ochrony, obecnych na XVI Walnym Zgromadzeniu Polskiej Izby Ochrony i XVI Konferencji Branży Ochrony za dokonanie wyboru nowych władz oraz za okazane zaufanie, a także za aktywność podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. 

XVI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiej Izby Ochrony

XVI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Polskiej Izby Ochrony w dniu 21.09.2017 r. w Spale wyłoniło nowe składy osobowe organów wybieralnych na kolejne 4 lata działalności :

 

XVI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze i XVI Konferencja Branży Ochrony

W dniach 21-22 września 2017 r. odbędzie się XVI Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze i XVI Konferencja Branży Ochrony będąca jego integralną częścią.
Miejscem obu wydarzeń  będzie  Hotel Mościcki Resort & Conference w Spale ul. Nadpiliczna 2 
Zarząd Izby, powołując się na powinność statutową wynikającą z zapisu § 7 ust 2 pkt b Statutu prosi Członków Izby o obowiązkowe uczestnictwo.

Termin XVI Walnego Zgromadzenia i XVI Konferencji Branży Ochrony

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Polskiej Izby Ochrony ustalił termin i miejsce XVI Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego i XVI Konferencji Branży Ochrony na dzień 21 i 22 września 2017 r. w Spale.

KONGRES BRANŻY OCHRONY

Zarząd Polskiej Izby Ochrony podjął inicjatywę mającą na celu wypracowanie stanowiska branży ochrony co do kierunków zmian legislacyjnych normujących zasady jej przyszłego funkcjonowania.

Podziękowanie za udział w XV Konferencji Branży Ochrony

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Ochrony pragnę przekazać podziękowania wszystkim uczestnikom XV Konferencji Branży Ochrony, która odbyła się w dniach 6-7 kwietnia br. w Spale.

XV Konferencja Branży Ochrony

Zapraszamy do udziału w XV Konferencji Branży Ochrony, która odbędzie się w dniach 6-7 kwietnia br. w Spale.

z okazji dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet 
Paniom  z Biura Izby 
i wszystkim Paniom pracującym w firmach 
członkowskich PIO, 
składam najserdeczniejsze życzenia pomyślności
oraz samych radosnych i pięknych dni.

Sławomir Wagner

Życzenia świąteczne od naszego partnera PSA Group

Poniżej zamieszczamy kartki z życzeniami świątecznymi od Peugeot oraz Citroen dla naszych firm członkowskich

Wywiad z Prezesem PIO w TV Rzeczpospolita

Poniżej zamieszczamy link do wywiadu z Prezesem S. Wagner w TV Rzeczpospolita przeprowadzonego w dniu 6 grudnia br.

Debaty Polskiej Izby Ochrony - wrzesień 2016

Debaty Polskiej Izby Ochrony, które miały miejsce podczas XIV Konferencji Branży Ochrony w dniach 

22-23 września 2016 r.

Apel w sprawie stawek kontraktowych

Poniżej prezentujemy pismo przewodnie oraz „Apel w sprawie stawek kontraktowych” które zostały przesłane do Pani Premier Beaty Szydło. 
Jest to efekt sytuacji do jakiej dojdzie po 1 stycznia 2017 roku w wyniku wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej, która doprowadzi do zatarcia się różnicy wynagrodzeń pomiędzy niekwalifikowanymi pracownikami ochrony a kwalifikowanymi pracownikami ochrony.

Nowe szkolenie PIO – „Polityka bezpieczeństwa w firmie ochrony osób i mienia”

Polska Izba Ochrony zaprasza  na szkolenie dotyczące polityki bezpieczeństwa w firmie ochrony.

Podziękowanie za udział w XIV Konferencji Branży Ochrony

XIV Konferencja Branży Ochrony jest już za nami.
W imieniu Zarządu Polskiej Izby Ochrony pragnę przekazać podziękowania wszystkim jej uczestnikom, wśród których byli - przedstawiciele firm członkowskich jak też spoza Izby, prelegenci, wystawcy oraz zaproszeni goście. 

XIV Konferencja Branży Ochrony 22-23.09.2016

Jeszcze narazie małymi krokami, ale już nieuchronnie zbliża się termin XIV Konferencji Branży Ochrony.
Tych, którzy jeszcze nie zadeklarowali swojego uczestnictwa zapraszamy do przybycia do Spały w dniach 22-23 września.

Kalkulacje stawek kontraktowych na 2017 rok

W związku z ze zmianami jakie wprowadziła ustawa o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz.1265), w tym możliwością złożenia pisemnego wniosku o przeprowadzenie negocjacji w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r. poniżej prezentujemy, przygotowane przez Kol. Janusza Wojciechowskiego, trzy „Kalkulacje stawki kontraktowej na 2017 rok” uwzgledniające minimalną płacę 2000 zł miesięcznie i minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł. jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. 

Debaty Polskiej Izby Ochrony

Prezentujemy debaty Polskiej Izby Ochrony, które miały miejsce podczas XIII Konferencji Branży Ochrony w dniach 14-15 kwietnia 2016 r.

XIV Konferencja Branży Ochrony

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Ochrony pragnę poinformować, że XIV Konferencja Branży Ochrony odbędzie się  w dniach 22-23 września br. w ośrodku FWP w Spale.

XIV Międzynarodowe Strzeleckie Mistrzostwa Polski Branży Ochrony – Poznań 2016

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Ochrony, Regionu Wielkopolskiego PIO i Wielkopolskiego Towarzystwa Sportowego „TARCZA 96” zapraszam do udziału w XIV Międzynarodowych Strzeleckich Mistrzostwach Polski Branży Ochrony.

Kursy PIO

Uprzejmie informujemy, że Polska Izba Ochrony uruchomiła własną platformę e-learningową pod adresem kursy.piooim.pl. W chwili obecnej do Państwa dyspozycji są dwa szkolenia:
- Udzielanie pomocy przedmedycznej w związku ze skutkami użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,
- Szkolenie pracowników banku w zakresie bezpieczeństwa związanego z zagrożeniami kryminalnymi.

 

XIII Konferencja Branży Ochrony

Zarząd Polskiej Izby Ochrony podjął uchwałę o organizacji kolejnej XIII Konferencji Branży Ochrony.
Planowany termin - 14 – 15 kwietnia br.
Miejsce – Ośrodek FWP w Spale.
Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji Konferencji.
Prosimy zarezerwowanie tego terminu w swoich kalendarzach.
Wszelkie informacje dotyczące organizacji i programu będą przekazywane w miarę postępu prac przygotowawczych.

W imieniu Zarządu
Sławomir Wagner
Prezes Zarządu

zaproszenie na konferencje
karta potwierdzenia
program konferencji

Targi SECUREX 2016

Zapraszamy do odwiedzenia stoisk Polskiej Izby Ochrony nr 56 i 20 w pawilonie nr 7, podczas kolejnej edycji targów SECUREX 2016, które odbywają się na terenie MTP w Poznaniu w dniach 25-28 kwietnia br.

Zarząd Polskiej Izby Ochrony

XIII Konferencja Branży Ochrony - Podziękowanie

W imieniu Zarządu Polskiej Izby Ochrony pragnę wyrazić podziękowanie uczestnikom XIII Konferencji Branży Ochrony.

Nasza kampania medialna w sprawie 12 zł

Jak zapewne zwróciliście Państwo uwagę, Polska Izba Ochrony - organizacja której jesteście częścią i ją współtworzycie - aktywnie broni Waszych interesów również w środkach masowego przekazu.
Poniżej przykład takich działań:

http://www.telewizjapolska24.pl/PL-H23/3/564/stawka-minimalna-doprowadzi-do-wielu-zwolnien.html

Stanowisko Polskiej Izby Ochrony w sprawie projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 12 zł za godzinę

W dniu 8 lutego br. w głównym wydaniu Wiadomości na antenie pierwszego programu Telewizji Polskiej Prezes Sławomir Wagner przedstawił stanowisko Polskiej Izby Ochrony nt. przygotowywanego przez Rząd projektu ustawy o minimalnym wynagrodzeniu 12 zł. na godzinę.

1% dla fundacji

Konferencja bezpieczeństwo fizyczne - zaproszenie

Poniżej prezentujemy zaproszenie do udziału w Konferencji "Bezpieczeństwo fizyczne-systemy monitoringu, kontrola dostepu, systemy zabezpieczeń".

Patronat Honorowy Konferencji – Polska Izba Ochrony.
Organizator Konferencji - Polski Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o.

Więcej informacji nt Konferencji na stronie: http://multiexpo.pl/bezpieczenstwo-fizyczne
REJESTRACJA: http://multiexpo.pl/bezpieczenstwo-fizyczne/rejestracja

Pismo z Ministerstwa Sprawiedliwości

W załączeniu zamieszczamy pismo jakie otrzymaliśmy z Ministerstwa Sprawiedliwości od naczelnika Wydziału Ochrony.
Jest to przykład dobrej zmiany zamawiającego w podejściu do wyboru firmy ochrony i oby również inni poszli tą drogą.

Pismo

 

XII Konferencja Branży Ochrony – podziękowanie

PODZIĘKOWANIE 
Zarząd Polskiej Izby Ochrony wyraża podziękowanie wszystkim uczestnikom XII Konferencji Branży Ochrony, wśród których były firmy branży ochrony, prelegenci, przedstawiciele administracji państwa, wystawcy i nasi partnerzy.

Kalkulacja stawki kontraktowej na 2016 r.

Wzorem lat ubiegłych, wypełniając uchwałę XI Walnego Zgromadzenia, poniżej zamieszczamy, przygotowaną tradycyjnie już przez Kol. Janusza Wojciechowskiego „Kalkulację Stawki Kontraktowej” przy założeniu zatrudnienia pracownika na pełny etat i minimalnym wynagrodzeniu 1850 zł obowiązującym od 1 stycznia 2016 r. 

kalkulacja stawki

XII KONFERENCJA BRANŻY OCHRONY

Informacja dla firm niezrzeszonych w Polskiej Izbie Ochrony 

W dniach 24 – 25 września w ośrodku FWP w Spale odbędzie się XII Konferencja Branży Ochrony. Konferencja rozpocznie się o godzinie 14:00 obiadem dla jej uczestników a oficjalne otwarcie nastąpi o godzinie 15:00. Po zakończeniu pierwszego dnia Konferencji przewidziana jest uroczysta kolacja i aukcja na rzecz Fundacji Ochrona i Pomoc.
Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu mającym już ugruntowaną pozycję w branży ochrony.

Karta potwierdzenia uczestnictwa
Program Konferencji

Link do zdjęcia uczestników poprzedniej konferencji

Seminarium nt. ograniczania strat

17 września 2015 r. odbyło się organizowane przez Polską Izbę Ochrony seminarium branżowe poświęcone ograniczaniu strat w obiektach handlowych. Podczas tego wyjątkowego wydarzenia, które swoim patronatem objęła Polska Izba Handlu, innowacyjne rozwiązania w obszarze loss prevention zaprezentowali partnerzy Programu START

Ozusowanie umów zlecenia – debata podczas Forum Gospodarczego w Krynicy

Poniżej link do debaty na temat ozusowania umów zlecenia, jaka odbyła się podczas Forum gospodarczego w Krynicy.

http://www4.rp.pl/TVRPPL/150909905-Ozusowanie-umow---najwieksze-wyzwanie-dla-polskiego-outsourcingu.html

Seminarium branżowe poświęcone zagadnieniom związanym z ograniczaniem strat w biznesie

Program START – agenda seminarium

Program START – opis programu

Program START – loga partnerów

Patronat honorowy

Polska Izba Ochrony objęła patronatem honorowym organizowaną przez firmę SUCCESS POINT VII edycję Konferencji „Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń”, która odbędzie się 22 września br. Warszawie w Courtyard by Marriott Warsaw Airport Hotel ul. Żwirki i Wigury 1.

Więcej informacji dla zainteresowanych udziałem w konferencji dostępnych jest pod poniższym linkiem http://successpoint.pl/Bezpieczenstwo-obiektow

Termin XV Walnego Zgromadzenia i XII Konferencji Branży Ochrony

Uprzejmie informujemy, że XV Walne Zgromadzenie i XII Konferencja Branży Ochrony odbędą się w dniach 24-25 września 2015 r. w Spale.

Prosimy o zarezerwowanie tego terminu w swoich kalendarzach.
Informacje dotyczące uczestnictwa będą przekazywane na bieżąco w miarę postępu w ich przygotowaniu.

Informacja otrzymana od firmy 4Tel Partner Sp. z o.o., która miała swoją prezentację podczas XI Konferencji Branży Ochrony

W związku z istotnymi zmianami w przepisach o ochronie danych osobowych, wprowadzonymi ustawą o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1662) informujemy, że do dnia 30 czerwca 2015 r. podmioty przetwarzające dane osobowe (w tym agencje ochrony) zobowiązane są m.in. uregulować status Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI).

Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds związanych z Ograniczaniem Biurokracji 10.06.2015 r.

Z przykrością pragnę poinformować, że podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, w czasie którego głosowane były poprawki, a było ich 82,  do druku sejmowego 2331 dotyczącego rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (tzw. III transza deregulacyjna) poseł Wipler złożył autopoprawkę dotyczącą wycofania z projektu ustawy całego art. 7, argumentując to tym, że nie są to zmiany noszące cechy deregulacji zawodu.  W głosowaniu nad złożoną autopoprawką, w stosunku 7 do 6 głosów, została ona przyjęta przez posłów.

Praca

Firma członkowska PIO poszukuje pracowników do pracy w obiekcie na terenie Nadarzyna/Warszawy.

Zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt pod nr tel. 515 281 444

XI Konferencja Branży Ochrony - podziękowanie za udział

Podziękowanie

Zarząd Polskiej Izby Ochrony pragnie tą drogą podziękować wszystkim firmom branży ochrony, gościom, prelegentom, wystawcom i naszym partnerom, którzy w dniach 23-24 kwietnia br. w Spale byli uczestnikami „XI Konferencji Branży Ochrony”.

XI Konferencja Branży Ochrony

Zainteresowanym udziałem w XI Konferencji Branży Ochrony przypominamy o zbliżającym się terminie jej rozpoczęcia przypadającym na 23 kwietnia br.

Miejscem Konferencji tradycyjnie już będzie Ośrodek FWP w Spale.

Potencjał branży ochrony osób i mienia w Polsce do wykorzystania w systemie obronności państwa

Spotkanie przedstawicieli PIO z szefem BBN i przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych

4 marca br. przedstawiciele Zarządu Polskiej Izby Ochrony Wiceprezes Marcin Pyclik oraz członek Zarządu Beniamin Krasicki rozmawiali z  szefem BBN ministrem Stanisławem Koziejem oraz z  przewodniczącym sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych Markiem Wójcikiem na temat potencjalnego włączenia pracowników branży ochrony do systemu bezpieczeństwa państwa w sytuacjach podwyższonego zagrożenia.

Aukcja charytatywna

Rada i Zarząd Fundacji „Ochrona i Pomoc” planują podczas XI Konferencji Branży Ochrony, która odbędzie się 23 i 24 kwietnia br. w Spale, po raz kolejny zorganizować aukcję charytatywną.

Zwracamy się tą drogą do firm członkowskich i naszych partnerów z prośbą o przekazanie na ten cel pamiątkowych przedmiotów lub  innych atrakcyjnych usług i produktów, które zostaną wystawione na licytację podczas uroczystej kolacji po zakończeniu pierwszego dnia XI Konferencji.

Uzyskane tą drogą środki przeznaczone zostaną na zasilenie konta Fundacji, zwiększając tym samym  możliwości udzielania pomocy

najbardziej potrzebującym pracownikom ochrony i ich rodzinom.

Z góry dziękujemy za okazane wsparcie.

Rada i Zarząd Fundacji „Ochrona i Pomoc”

Informacja o śmierci Jana Zbigniewa Wośko

Z głębokim  smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 10 lutego zmarł w wieku 65 lat, po długiej i ciężkiej chorobie  nasz przyjaciel i kolega

Jan Zbigniew Wośko.

Szkolenie dot. zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawie o podatku dochodowym

Biuro Zarządu PIO informuje o organizowanym szkoleniu dotyczącym zmiany ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawie o podatku dochodowym.

 

XI Konferencja Branży Ochrony

Zarząd Polskiej Izby Ochrony informuje, że został ustalony termin kolejnej  XI Konferencji Branży Ochrony.

Konferencja odbędzie się w dniach 23 i 24 kwietnia 2015 roku w Ośrodku FWP w Spale.

Wesołych Świąt

Akcja 50 groszy na rzecz Podopiecznych Fundacji OCHRONA I POMOC

Fundacja Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom OCHRONA I POMOC zwraca się z  ogromną prośbą o wsparcie „Akcji 50 groszy na rzecz Podopiecznych Fundacji”.

Kalkulacja minimalnej stawki 2015 r

Zgodnie z przyjętą od wielu lat zasadą, przedstawiamy do wykorzystania 

KALKULACJĘ MINIMALNEJ STAWKI ZA GODZINĘ OCHRONY NA 2015 ROK

przygotowaną, już tradycyjnie, przez kol. Janusza Wojciechowskiego.

Zasady organizacji ochrony doraźnej w formie grup interwencyjnych – nowe szkolenie PIO

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób organizujących  i nadzorujących pracę grup interwencyjnych oraz do bezpośrednich wykonawców ochrony doraźnej w tej formie.

Poniżej znajdują się informacje o nowym szkoleniu organizowanym przez PIO wraz z formularzem zgłoszeniowym, który prosimy o wypełnienie i przesłanie do Biura PIO na jeden z podanych w nim adresów.

Informacje dot. szkolenia

Formularz zgłoszeniowy

Podziękowanie za udział w X Jubileuszowej Konferencji Branży Ochrony-5

W imieniu Zarządu  Polskiej Izby Ochrony pragnę tą drogą podziękować wszystkim uczestnikom X Jubileuszowej Konferencji Branży Ochrony.

Podziękowania te kierujemy do prelegentów tematów merytorycznych i do osób i firm prezentujących oferty produktów i usług, za profesjonalny przekaz ich treści

oraz do przedstawicieli firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony i firm niezrzeszonych, za wytrwałość do ostatniego dnia Konferencji i czynny udział w dyskusjach,

podczas kolejnych wystąpień naszych prelegentów i prezentacji.

Nowi członkowie Polskiej Izby Ochrony

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Zarządu Izby z dnia 24.05.2018 r.  kolejnymi firmami członkowskimi Polskiej Izby Ochrony zostały:

Aktualna sytuacja w kraju związana z koronawirusem powoduje wiele utrudnień oraz skłania do pytań. Jednym z nich jest kwestia związana z okresowymi badaniami lekarskimi. W związku z tym, Polska Izba Ochrony przesłała do Ministerstwa Spraw Wewnęytznych i administracji pismo, z wnioskiem o pilne zgłoszenie zmian w zakresie ważności wszystkich badań okresowych dla pracowników ochrony w opracowywanym rządowym projekcie zmian kodeksu pracy oraz innych ustaw w zakresie badań pracowniczych.