Struktura organizacyjna

 

ODDZIAŁY REGIONALNE I PRZEDSTAWICIELSTWA REGIONALNE

są to terenowe jednostki organizacyjne Izby, powołane dla regionalnej reprezentacji Izby i zrzeszonych w niej członków wobec terenowych organów administracji rządowej, miejscowych organizacji samorządowych, gospodarczych i zawodowych.

Pracami Oddziału,  kieruje wybrany przez członków Regionu Zarząd. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący, Wiceprzewodniczący, Członkowie. Oddział Regionalny, w warunkach ekonomicznie uzasadnionych, ma prawo utworzyć Biuro Oddziału Regionalnego.

Pracami Przedstawicielstwa Regionalnego kieruje powołany przez Zarząd Izby lub wybrany na zebraniu członków Izby danego regionu Pełnomocnik Regionalny.

SEKCJE SPECJALISTYCZNE

są opiniodawczym i doradczym organem Izby. Grupują podmioty o podobnej działalności lub specjalizacji zawodowej spośród członków Izby z całego kraju. Organami sekcji są: Zarząd i Zebranie Członków Sekcji.

W ramach Polskiej Izby Ochrony działają:

SEKCJA OBROTU SPECJALNEGO

Andrzej Puchalski Przewodniczący Sekcji

SEKCJA DETEKTYWISTYKI

Jacek Dobrogoszcz Przewodniczący Sekcji
Bohdan Szpakowski Członek Sekcji
Rafał Nagadowski Członek Sekcji
Ryszard Tetelewski Członek Sekcji
Zygmunt Wojdyło Członek Sekcji
Jacek Zych Członek Sekcji
Bogdan Skwira Członek Sekcji

SEKCJA LOGISTYKI - UMUNDUROWANIE I WYPOSAŻENIE DLA SŁUŻB OCHRONY

Piotr Jaworski Przewodniczący Sekcji
Artur Lewandowski Członek Sekcji
Andrzej Kafarski Członek Sekcji

SEKCJA ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH

Harald Dingemans Przewodniczący Sekcji
Daniel Kamiński Zastępca Przewodniczącego Sekcji
Robert Ciarczyński Członek Sekcji
Tadeusz Ciszewski Członek Sekcji
Tomasz Mizgała Członek Sekcji
Czesław Woroszyło Członek Sekcji
Krzysztof Łęcki Członek Sekcji

 

 

KOMISJE I ZESPOŁY PROBLEMOWE

są to grupy robocze i/lub opiniodawcze dla Zarządu Izby, mające na celu opracowanie i realizację konkretnych zadań.

W ramach Polskiej Izby Ochrony działają:

KOMISJA ds. SZKOLENIA

Wojciech Stawski Przewodniczący Komisji
Tomasz Żórawski Członek Komisji

KOMISJA PRACODAWCÓW

Wojciech Stawski Członek Komisji
Marcin Pyclik Członek Komisji
Adam Pleban Członek Komisji

KOMISJA ZAGRANICZNA

Marcin Pyclik Członek Komisji

KOMISJA STATUTOWA

KOMISJA KWALIFIKACYJNA DS. RZECZOZNAWCÓW

Janusz Wojciechowski Członek Komisji
Wojciech Stawski Członek Komisji

KOMISJA ds. ANALIZ i RYNKU

Michał Kacprzyk Przewodniczący Komisji
Wojciech Stawski Członek Komisji
Marcin Pyclik Członek Komisji

KOMISJA BUDŻETOWA

Marcin Pyclik Członek Komisji
Jacek Pachocki Członek Komisji