Wszystko o PIO

 

Polska Izba Ochrony jest członkiem założycielem Klubu Europejskich Organizacji Branży Ochrony ESBOC. Podstawą naszej działalności jest Ustawa z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych. Reprezentujemy interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów w zakresie ich działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, w szczególności wobec organów państwowych.

Naszymi Członkami są: agencje ochrony osób, mienia i usług detektywistycznych, firmy monitorowania alarmów, producenci elektronicznych urządzeń alarmowych, firmy produkujące zabezpieczenia mechaniczne (kasy, sejfy, zamki), zakłady usług projektowania i instalacji systemów alarmowych (również w pojazdach). Zrzeszamy również wyższe uczelnie, szkoły, ośrodki szkolenia i doskonalenia zawodowego kształcące kadry pracowników ochrony, firmy zajmujące się obrotem bronią i amunicją oraz produkcją i sprzedażą artykułów mundurowych.

Cele, jakie stawia sobie Izba, to:

 • promocja w kraju i za granicą działalności gospodarczej na rzecz ochrony osób i mienia
 • integracja zrzeszonych firm

 

Realizacja obu celów służy podniesieniu jakości świadczonych usług i wiarygodności wobec klientów.

IZBA  realizuje zadania polegające na:

 • Reprezentowaniu interesów gospodarczych firm wobec organów państwowych i Unii Europejskiej
 • Kształtowaniu i upowszechnianiu zasad etyki w działalności gospodarczej dla  utrzymywania wysokiej wiarygodności usług
 • Organizowaniu współpracy i wymiany doświadczeń między zrzeszonymi firmami w kraju i Unii Europejskiej
 • Pomocy i doradztwie zrzeszonym firmom
 • Promowaniu działalności gospodarczej firm
 • Wykonywaniu analiz prawnych, ekonomicznych i marketingowych dla Członków Izby
 • Doradztwie klientom naszych firm w zakresie optymalnych metod, form i środków  fizycznej i technicznej ochrony mienia


IZBA  popiera:

 • Krajową produkcję urządzeń zabezpieczających wysokiej jakości
 • Współpracę międzynarodową, prowadzącą do rozwoju produkcji w kraju nowoczesnych urządzeń zabezpieczających za pośrednictwem Klubu Europejskich Organizacji Branży Ochrony
 • Działalność normalizacyjną w dziedzinie branży ochrony przy współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym będąc członkiem Komitetu Technicznego d.s. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności
 • Wprowadzanie systemów jakości produkcji i usług opartych o europejskie normy ISO 9000


Polska Izba Ochrony udziela porad prawnych oraz opracowuje cotygodniowy newsletter prawny dla firm zrzeszonych.

 

Przystąp do PIO
Władze Izby
Organy statutowe
Struktura organizacyjna
Cele i kierunki działalności
Rzeczoznawcy
Statut i regulaminy
Dane osobowe