Przystąp do PIO

 

Ubiegający się o członkostwo Polskiej Izby Ochrony składa następujące dokumenty:

  • wypełniony druk deklaracji
  • wypełniony druk ankiety
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności
  • wypełniony druk informacji dodatkowej - tylko w przypadku ubiegania się o status Członka Współpracującego

 

Oceną formalną złożonych dokumentów oraz ich kompletności zajmuje się Biuro Zarządu Izby. Zarząd lub Prezydium Zarządu na posiedzeniu, po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami, podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet Członków Polskiej Izby Ochrony lub odrzuceniu złożonego przez ubiegającego się wniosku.

Oprócz wymienionych dokumentów prosimy o załączenie kserokopii Koncesji (w przypadku prowadzenia działalności niekoncesjonowanej dokumentu dotyczącego rejestracji prowadzonej działalności).

Wszystkie dokumenty (ankieta, deklaracja, kserokopia koncesji lub aktualnego dokumentu dotyczącego rejestracji prowadzonej działalności) uprzejmie prosimy przesłać na adres Izby.

Dokumenty

Relulamin przyjmowania członków
Ankieta
Deklaracja członka Izby
Informacja dodatkowa - członek współpracujący
Deklaracja - członek wspierający
Składki członkowskie – ogólne informacje

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W POLSKIEJ IZBIE OCHRONY

Nowe kontakty biznesoweNowe kontakty biznesowe

Wsparcie Izby w trudnych sytuacjach biznesowychWsparcie Izby w trudnych sytuacjach biznesowych

Mailing z aktualnościami branżowymiMailing z aktualnościami branżowymi

Tygodniowy newsletter prawnyTygodniowy newsletter prawny

Udział w konferencjach i wydarzeniach branżowychUdział w konferencjach i wydarzeniach branżowych

Możliwość promocji i prezentacji oferty firmyMożliwość promocji i prezentacji oferty firmy

Szkolenia on-lineSzkolenia on-line

Promocja  i komunikacja w mediach społecznościowych PIOPromocja i komunikacja w mediach społecznościowych PIO