Przystąp do PIO

 

Ubiegający się o członkostwo Polskiej Izby Ochrony składa następujące dokumenty:

  • wypełniony druk deklaracji
  • wypełniony druk ankiety
  • kserokopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności
  • wypełniony druk informacji dodatkowej - tylko w przypadku ubiegania się o status Członka Współpracującego

 

Oceną formalną złożonych dokumentów oraz ich kompletności zajmuje się Biuro Zarządu Izby. Zarząd lub Prezydium Zarządu na posiedzeniu, po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami, podejmuje decyzję o przyjęciu w poczet Członków Polskiej Izby Ochrony lub odrzuceniu złożonego przez ubiegającego się wniosku.

Oprócz wymienionych dokumentów prosimy o załączenie kserokopii Koncesji (w przypadku prowadzenia działalności niekoncesjonowanej dokumentu dotyczącego rejestracji prowadzonej działalności).

Wszystkie dokumenty (ankieta, deklaracja, kserokopia koncesji lub aktualnego dokumentu dotyczącego rejestracji prowadzonej działalności) uprzejmie prosimy przesłać na adres Izby.

Dokumenty

PIO - Deklaracja Członkowska.doc
PIO - Regulamin Przyjmowania Członków.pdf
PIO - Członek Współpracujący - Informacja Dodatkowa.doc
PIO - Deklaracja Członka Wspierającego.doc
PIO - Informacja O Składkach Członkowskich.doc
PIO - Ankieta Członkowska.docx
Polska Izba Ochrony - Prezentacja.pdf

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA W POLSKIEJ IZBIE OCHRONY

Nowe kontakty biznesoweNowe kontakty biznesowe

Wsparcie Izby w trudnych sytuacjach biznesowychWsparcie Izby w trudnych sytuacjach biznesowych

Mailing z aktualnościami branżowymiMailing z aktualnościami branżowymi

Tygodniowy newsletter prawnyTygodniowy newsletter prawny

Udział w konferencjach i wydarzeniach branżowychUdział w konferencjach i wydarzeniach branżowych

Możliwość promocji i prezentacji oferty firmyMożliwość promocji i prezentacji oferty firmy

Szkolenia on-lineSzkolenia on-line

Promocja  i komunikacja w mediach społecznościowych PIOPromocja i komunikacja w mediach społecznościowych PIO