Fundacja

 

Fundacja Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom OCHRONA I POMOC, powołana przez Polską Izbę Ochrony, realizuje swoje cele poprzez objęcie realną i szeroką opieką najbardziej potrzebujących pracowników ochrony i ich rodziny, wdowy i sieroty po pracownikach ochrony, którzy zginęli podczas służby, a także ofiarom wypadków poszkodowanym podczas wykonywania zadań ochrony.

 

STRUKTURA FUNDACJI

Rada Fundacji

Wojciech Stawski Przewodniczący Rady
Jan Rybczyński Członek Rady
Marcin Matys Członek Rady

Zarząd Fundacji

Aneta Kochman Prezes Zarządu
Marcin Pyclik Wiceprezes Zarządu
Zenon Parchimowicz Członek Zarządu
Jacek Pachocki Członek Zarządu

 

Działalność Fundacji
Sprawozdania z działalności

Dokumenty

Statut Fundacji
Klauzula informacyjna
Ankieta pracownika branży ochrony
Ankieta członka rodziny
Apel do firm branży ochrony
Akcja 50 gr na rzecz Podopiecznych Fundacji
Deklaracja Pracownika 50 gr - WZÓR

KONTAKT

ul. Wspólna 56
00-684 Warszawa
( 48) 22 635-28-29
696-719-615
fundacja@ochronaipomoc.pl
KRS: 0000278664

 

Konto bankowe:
ING Bank Śląski S.A.
PL 26 1050 1025 1000 0090 8203 6386

Fundacja 1,5%