FundacjaFundacja Pomocy Pracownikom Ochrony i Ich Rodzinom OCHRONA I POMOC, powołana przez Polską Izbę Ochrony, realizuje swoje cele poprzez objęcie realną i szeroką opieką najbardziej potrzebujących pracowników ochrony i ich rodziny, wdowy i sieroty po pracownikach ochrony, którzy zginęli podczas służby, a także ofiarom wypadków poszkodowanym podczas wykonywania zadań ochrony.

Informacje podstawowe

Statut Fundacji

Informacja o działalności Fundacji

Ankieta pracownika branży ochrony

Ankieta członka rodziny

Klauzula informacyjna

 

Sprawozdanie Fundacji za rok 2011

Sprawozdanie ze zbiorki publicznej

Podziekowanie OFIARODAWCOM sierpień 2012

Sprawozdanie Fundacji za rok 2013

Sprawozdanie Fundacji za rok 2014

Sprawozdanie Fundacji za rok 2015

Sprawozdanie Fundacji za rok 2016

Sprawozdanie Fundacji za rok 2017

Sprawozdanie Fundacji za rok 2018

Sprawozdanie Fundacji za rok 2019


Apel do firm branży ochrony

Akcja 50 gr na rzecz Podopiecznych Fundacji

Deklaracja Pracownika 50 gr - WZÓR