Klauzula informacyjnaZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Izba Ochrony z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętojerskiej 5/7,

2) kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem email odo@piooim.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania umowy oraz realizacji zadań i obowiązków wynikających ze statutu Polskiej Izby Ochrony na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b i f -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • nabywcy wierzytelności,
 • upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (zwłaszcza sądy i organy państwowe),
 • świadczące usługi:
  • z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek,
  • drukarskie i archiwizacyjne,
  • informatyczne i nowych technologii,
  • obsługi telefonicznej lub elektronicznej,
  • płatnicze,
  • księgowo-finansowe,
  • audytorskie i kontrolne,
  • inne na podstawie powierzenia,
  • prawne i windykacyjne.

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w celu:

 • wykonania umowy/umów – do momentu jej/ich rozwiązania lub wygaśnięcia,
 • przynależności do organizacji – przez czas członkostwa oraz 3 lat od momentu wystąpienia lub wykluczenia,
 • potwierdzenia tytułu rzeczoznawcy – przez prawa do tytułu oraz 3 lat do momentu utraty/wygaśnięcia tytułu,
 • subskrypcji newsletteru – do momentu rezygnacji
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/umów lub roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych albo do wniesienia sprzeciwu,
 • wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa,

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody. 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania łączącej/łączących nas umowy/umów oraz warunków wynikających ze statutu.