KOMISJA REWIZYJNA

Polskiej Izby Ochrony

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Tomasz Wciórka  Przewodniczący Komisji
2 Adam Pucek Wiceprzewodniczący Komisji
3 Bogdan Skwira Sekretarz Komisji