KOMISJA BUDŻETOWA

Polskiej Izby Ochrony

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Marcin Pyclik Członek Komisji
2 Jacek Pachocki Członek Komisji