ODDZIAŁY I PRZEDSTAWICIELSTWA REGIONALNE

Polskiej Izby Ochrony

Zarząd + Warszawa i woj. mazowieckie
Kol. Sławomir Wagner Prezes Zarządu Izby
ul. Świętojerska 5/7
00-236 Warszawa
e-mail: biuropio@piooim.pl
 
Dolnośląski Oddział Regionalny
- Przewodniczący Zarządu Oddziału Regionalnego "DOLNY ŚLĄSK"
 
Kujawsko-pomorski oddział regionalny
- Przewodniczący Zarządu Oddziału Regionalnego
 
Łódzki oddział regionalny
 -  Przewodniczący Zarządu Oddziału Regionalnego "ŁÓDŹ"
 
Małopolski oddział regionalny
Kol. Marcin Pyclik Przewodniczący Zarządu Oddziału Regionalnego "MAŁOPOLSKA"
Koncesjonowana Agencja Ochrony Osób i Mienia "KONWÓJ" Marcin Pyclik
ul. Grażyny 6
31-217 Kraków
 
 
Przedstawicielstwo regionalne województwa opolskiego
- Pełnomocnik Regionalny
 
Podlaski oddział regionalny
- Przewodniczący Zarządu Oddziału Regionalnego "PODLASIE"
 
Pomorski oddział regionalny
- Przewodniczący Zarządu Oddziału Regionalnego "POMORZE"
 
Śląski oddział regionalny
- Przewodniczący Zarządu Oddziału Regionalnego "ŚLĄSK"
 
Przedstawicielstwo regionalne województwa świętokrzyskiego
- Pełnomocnik Regionalny
 
Wielkopolski oddział regionalny
Kol. Mariusz Szymczak Przewodniczący Zarządu Oddziału Regionalnego "WIELKOPOLSKA"
Monitoring Wielkopolski Sp.z.o.o
ul. Karsińska 12
60-446 Poznań
email: regionwielkopolska@piooim.pl
 
Zachodnio-pomorski oddział regionalny
- Pełnomocnik Regionalny
 
Warmińsko-mazurski oddział regionalny
Kol. Jan Sobolewski Przewodniczący Zarząd Oddziału Regionalnego "WARMIA I MAZURY"
Agencja Ochrony "EFEKT WAR-MA" Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 82/3
10-527 Olsztyn