Podziękowanie za udział w X Jubileuszowej Konferencji Branży Ochrony-5Podziękowanie

 

W imieniu Zarządu  Polskiej Izby Ochrony pragnę tą drogą podziękować wszystkim uczestnikom X Jubileuszowej Konferencji Branży Ochrony.

Podziękowania te kierujemy do prelegentów tematów merytorycznych i do osób i firm prezentujących oferty produktów i usług, za profesjonalny przekaz ich treści

oraz do przedstawicieli firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony i firm niezrzeszonych, za wytrwałość do ostatniego dnia Konferencji i czynny udział w dyskusjach,

podczas kolejnych wystąpień naszych prelegentów i prezentacji.

Nie sposób również nie podziękować za  wspaniałą atmosferę jaką stworzyliście Państwo podczas  uroczystej kolacji po zakończeniu pierwszego dnia X Konferencji.

To wszystko sprawia i  utwierdza nas w przekonaniu o celowości podjętej w 2010 roku decyzji o organizacji  tego rodzaju spotkań jak też o potrzebie dalszego ich kontynuowania.

Już dziś zapraszamy na kolejną XI Konferencję Branży Ochrony, która planowana jest na wiosnę 2015 roku.

 

Za Zarząd Polskiej Izby Ochrony

Sławomir Wagner

29 września 2014 roku