Posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej ds związanych z Ograniczaniem Biurokracji 10.06.2015 r.Z przykrością pragnę poinformować, że podczas wczorajszego posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji, w czasie którego głosowane były poprawki, a było ich 82,  do druku sejmowego 2331 dotyczącego rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (tzw. III transza deregulacyjna) poseł Wipler złożył autopoprawkę dotyczącą wycofania z projektu ustawy całego art. 7, argumentując to tym, że nie są to zmiany noszące cechy deregulacji zawodu.  W głosowaniu nad złożoną autopoprawką, w stosunku 7 do 6 głosów, została ona przyjęta przez posłów.

Dla przypomnienia art. 7 projektu ustawy dotyczył zmian w ustawie o broni i amunicji, w tym tak istotnych dla pracowników naszej branży jak:

- odejścia od żądania zaświadczenia o zatrudnieniu osób, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, ubiegających się o przystąpienie do egzaminu dopuszczającego do pracy z  bronią,

- zmiany zasad przeprowadzania egzaminów na pozwolenie na broń,

- zmniejszenie kwoty odpłatności za egzamin,

- zrównania badań lekarskich i psychologicznych pracowników posiadających dopuszczenie do pracy z bronią z badaniami na wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej – jedno badanie co 3 lata.

Trudno jest zatem zgodzić się z argumentacja posła Wiplera, „że nie są to zmiany noszące cechy deregulacji zawodu”. Po półtora rocznym funkcjonowaniu nowej ustawy o ochronie osób i mienia to właśnie prawie trzysta tysięcy pracowników ochrony i przedsiębiorcy ich zatrudniający, doskonale wiedzą jakie występują problemy z stosowaniem nowych przepisów. Wypracowane zmiany, które uzyskały akceptację strony rządowej, miały doprowadzić do naprawienia błędów popełnionych podczas pierwszej deregulacji zawodu pracownika ochrony, błędów które wskazywaliśmy od początku prac nad tamtą ustawą.

Zadać należy sobie pytanie w czyim interesie występuje poseł Wipler i co to jest za organizacja na którą się powołuje w 20 poprawce do w/w projektu – Federacja Stowarzyszeń Proobronnych ?