Aktualności
01.07.2021

Posiedzenie Zarządu Polskiej Izby Ochrony

W dniu 1 lipca b.r., odbyło się w Warszawie stacjonarne posiedzenie Zarządu Polskiej Izby Ochrony. Podczas spotkania omówione zostały kwestie związane z funkcjonowaniem Polskiej Izby Ochrony, aktualnym stanem grona firm członkowskich i sprawami organizacyjnymi. Poruszony został także temat wyzwań, jakie stoją zarówno przed całą branżą ochrony, jak i bezpośrednio przed firmami członkowskimi PIO, po trudnym okresie związanym z pandemią. Dyskutowano również na temat zaplanowanej w listopadzie b.r.  - XXI Konferencji Branży Ochrony, której PIO jest organizatorem, a także Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w przeddzień Konferencji i podczas którego wybrany zostanie na kolejną kadencję Zarząd Polskiej Izby Ochrony.