Jak przystąpić do PIODecyzję o przyjęciu w poczet firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony podejmuje Zarząd lub Prezydium Zarządu, po spełnieniu przez firmę wymogów określonych w „Regulaminie przyjmowania członków” , będącym załącznikiem do Statutu.

Dokumenty akcesyjne do wstąpienia w szeregi firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony:

Ankieta

Deklaracja członka Izby

Informacja dodatkowa - członek współpracujący

Deklaracja - członek wspierający

 

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów prosimy o załączenie kserokopii: 

· Koncesji (w przypadku prowadzenia działalności niekoncesjonowanej dokumentu dotyczącego rejestracji prowadzonej działalności).
 

Wszystkie dokumenty (ankieta, deklaracja, kserokopia koncesji lub aktualnego dokumentu dotyczącego rejestracji prowadzonej działalności) uprzejmie prosimy przesłać na adres Izby.

 

Zapraszamy do współpracy !

 

 

                                                    
 

 

Polska Izba Ochrony 

to organizacja samorządu gospodarczego działająca od 1994 r. zrzeszająca około 200 firm,
prowadzących działalność w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mieniaPolska Izba Ochrony jest członkiem założycielem Klubu Europejskich Organizacji Branży Ochrony ESBOC. Podstawą naszej działalności jest Ustawa z dnia 30 maja 1989r. o izbach gospodarczych.Reprezentujemy interesy gospodarcze zrzeszonych podmiotów w zakresie ich działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, w szczególności wobec organów państwowych.

Naszymi Członkami są: agencje ochrony osób, mienia i usług detektywistycznych, firmy monitorowania alarmów, producenci elektronicznych urządzeń alarmowych, firmy produkujące zabezpieczenia mechaniczne (kasy, sejfy, zamki), zakłady usług projektowania i instalacji systemów alarmowych (również w pojazdach). Zrzeszamy również wyższe uczelnie, szkoły, ośrodki szkolenia i doskonalenia zawodowego kształcące kadry pracowników ochrony, firmy zajmujące się obrotem bronią i amunicją oraz produkcją i sprzedażą artykułów mundurowych.  

Cele, jakie stawia sobie Izba, to:
promocja w kraju i za granicą działalności gospodarczej na rzecz ochrony osób i mienia,
integracja zrzeszonych firm

Realizacja obu celów służy podniesieniu jakości świadczonych usług i wiarygodności wobec klientów.                                       

IZBA  realizuje zadania polegające na:

Reprezentowaniu interesów gospodarczych firm wobec organów państwowych i Unii Europejskiej.

 • Kształtowaniu i upowszechnianiu zasad etyki w działalności gospodarczej dla  utrzymywania wysokiej wiarygodności usług.

 • Organizowaniu współpracy i wymiany doświadczeń między zrzeszonymi firmami w kraju i Unii Europejskiej.

 • Pomocy i doradztwie zrzeszonym firmom.

 • Promowaniu działalności gospodarczej firm.

 • Wykonywaniu analiz prawnych, ekonomicznych i marketingowych dla Członków Izby.

 • Doradztwie klientom naszych firm w zakresie optymalnych metod, form i środków  fizycznej i technicznej ochrony mienia.

  IZBA  popiera:

 • Krajową produkcję urządzeń zabezpieczających wysokiej jakości.

 • Współpracę międzynarodową, prowadzącą do rozwoju produkcji w kraju nowoczesnych urządzeń zabezpieczających za pośrednictwem Klubu Europejskich Organizacji Branży Ochrony.

 • Działalność normalizacyjną w dziedzinie branży ochrony przy współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym będąc członkiem Komitetu Technicznego d.s. Bezpieczeństwa Powszechnego i Ochrony Ludności.

 • Wprowadzanie systemów jakości produkcji i usług opartych o europejskie normy ISO 9000.

  Polska Izba Ochrony udziela porad prawnych oraz publikuje "Biuletyn Informacyjny" dla branży ochrony.