RzeczoznawcyRzeczoznawcami Polskiej Izby Ochrony są osoby o wykazanych i udokumentowanych najwyższych kwalifikacjach i osiągnięciach zawodowych oraz doświadczeniu w zakresie różnych rodzajów działalności, związanych z branżą ochrony. Rzeczoznawca PIO zajmuje stanowisko w sprawach trudnych, wydaje opinie i ekspertyzy. Rzeczoznawcą Polskiej Izby Ochrony może zostać osoba, po spełnieniu wymagań określonych w „Regulaminie nadawania tytułu rzeczoznawcy PIO”.

Regulamin nadawania tytułu rzeczoznawcy PIO

Załącznik nr 1 wniosek

Załącznik nr 2 tekst ślubowania

Załącznik nr 3 wzór pieczątki rzeczoznawcy

Wykaz Rzeczoznawców