SEKCJA OBROTU SPECJALNEGO

Polskiej Izby Ochrony

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Andrzej Puchalski Przewodniczący Sekcji