SEKCJA SAMOCHODOWYCH SYSTEMÓW OCHRONY

Polskiej Izby Ochrony

Lp. Imię i Nazwisko Funkcja
1 Artur Wasikowski Przewodniczący Sekcji