Aktualności
02.04.2021

Stanowisko Komendy Głównej Policji w sprawie egzaminów na broń

Informujemy, że w odpowiedzi na skierowane do Komendanta Głównego Policji, Pana Gen. Insp. dr Jarosława Szymczyka - zapytanie w sprawie egzaminów na broń, Polska Izba Ochrony otrzymała stanowisko Komendy Głównej Policji w sprawie, którego treść przekazujemy do Państwa wiadomości.

Stanowisko KGP w sprawie egzaminów na broń