Szkolenie rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony



W dniu 24.11.2017 r. w Warszawie odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla rzeczoznawców Polskiej Izby Ochrony.

Temat szkolenia: Różne oblicza monitoringu wizyjnego
Wykładowca: Daniel Kamiński - ekspert