XVII Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ochrony 16.10.2019 r.Zgodnie z § 12 pkt. 4 Statutu Polskiej Izby Ochrony, Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Firm Członkowskich Polskiej Izby Ochrony. Uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu jest obowiązkiem Członka Izby (§7, pkt. 2, pptk. b).
 

XVII Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Ochrony odbędzie się w dniu 16.10.2019 r. w godzinach 14-18 (dzień przed XX Konferencją Branży Ochrony) w Bronisławowie w Hotelu Magellan www.hotelmagellan.pl