Aktualności
19.03.2021

Zapytanie Polskiej Izby Ochrony w sprawie egzaminów na broń - skierowane do Komendanta Głównego Policji

Informujemy, że Polska Izba Ochrony wystosowała pismo do Komendanta Głównego Policji, Pana Gen. Insp. dr Jarosława Szymczyka z zapytaniem dotyczącym kwestii egzaminów - w zakresie ubiegania się kwalifikowanych pracowników ochrony o wydanie dopuszczenia do posiadania broni. Szczegóły poruszonej sprawy przedstawiamy do Państwa wiadomości w kopii udostępnionego poniżej pisma.

Pismo PIO do KGP w sprawie egzaminów na broń