Konferencje
01.08.2022

23. Konferencja Branży Ochrony - 'Rola samorządu w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego', 6-7.10.2022 r., Hotel Windsor w Jachrance

Polska Izba Ochrony jako wiodąca organizacja przedsiębiorców w sektorze bezpieczeństwa, zrzesza około 180 firm współpracujących z podmiotami prywatnymi i publicznymi, w tym samorządem terytorialnym, w realizacji zadań ochronnych w Rzeczypospolitej Polskiej. Mamy przekonanie, że lokalny poziom bezpieczeństwa – gmina, miasto, powiat i metropolie to kluczowe obszary aktywności administracji, przede wszystkim samorządowej oraz Policji, służb i straży podejmujących codzienny wysiłek zmierzający do ograniczania zagrożeń dla mieszkańców, zapobiegania kryzysom i właściwego reagowania w przypadku identyfikacji niebezpieczeństw.

Zarówno obowiązujący porządek prawny jak i oczekiwania obywateli wskazują na niezwykłą wagę aktywności, które mogą być realizowane w lokalnym wymiarze. Zakłócenia dostaw niezbędnych usług mieszkańcom, czy zagrożenia dla ich życia i zdrowia, szczególnie w masowej skali mogą poważnie wpływać na bezpieczeństwo także w wymiarze regionalnym i państwowym. Szczególnie teraz, gdy obserwujemy wojnę za naszą wschodnią granicą i hybrydowe działania wrogich państw przeciwko Polsce powinniśmy, w możliwie najszerszym gronie samorządowców i ekspertów, rozmawiać
o strategii i praktyce postępowania wzmacniających lokalne bezpieczeństwo.

Kierując się tak określoną potrzebą, mając na uwadze znaczący, ustawowy zakres odpowiedzialności samorządu terytorialnego za bezpieczeństwo mieszkańców, doceniając inicjatywy podejmowane w tym zakresie, Polska Izba Ochrony zaprasza Państwa do udziału w XXIII Konferencji Branży Ochrony pod tytułem „Rola samorządu w zapewnieniu bezpieczeństwa lokalnego, zaplanowanej w dniach 6-7 października br. w Hotelu  Windsor, Jachran koło Warszawy.

Przedsięwzięcie jest adresowane, przede wszystkim, do władz miast, gmin, powiatów i urzędów marszałkowskich oraz przedstawicieli komórek/jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w tych podmiotach.

Nasze zaproszenia skierowaliśmy do Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich im. P. Adamowicza, Związku Województw RP i innych organizacji.

Zabiegamy o udział przedstawicieli właściwych spółek samorządowych i instytucji związanych z wymienioną wyżej problematyką (transport publiczny, wodociągi, placówki ochrony zdrowia, infrastruktura, w tym krytyczna w mieście, powiecie, województwie).

Stałe zaproszenie do udziału w naszych Konferencjach dotyczy członków Polskiej Izby Ochrony i wybranych podmiotów współpracujących. W tym wyjątkowym wydarzeniu przewidujemy udział najważniejszych ekspertów ds. obronności, bezpieczeństwa publicznego, firm ochrony osób i mienia, Policji oraz krajowych i zagranicznych dostawców technologii bezpieczeństwa, którzy dodatkowo zaprezentują swoje rozwiązania, systemy i urządzenia uczestnikom.

Podstawowymi obszarami zagadnieniowymi omawianymi podczas XXIII Konferencji PIO będą, m.in.:

-poziom przestępczości i zagrożenia hybrydowe, w tym terroryzm; ochrona mieszkańców i budowanie społecznego poczucia bezpieczeństwa;

-współpraca z mieszkańcami i partycypacja społeczna w tworzeniu bezpiecznych przestrzeni;

-dostępność usług z ochronnych (monitorowanie obiektów, ochrona fizyczna, systemy bezpieczeństwa);

-samorządowe perspektywy zarządzania bezpieczeństwem, w tym zarządzanie w kryzysie i ochrona lokalnej infrastruktury krytycznej;

-aspekty prawne i proceduralne, a także nowoczesne technologie służące ochronie osób i mienia.

Wskazane wyżej kwestie, ważne dla mieszkańców każdego miasta i gminy, w kontekście doskonalenia działań wzmacniających lokalne bezpieczeństwo, podejmiemy podczas Konferencji w ramach wystąpień plenarnych oraz panelowych dyskusji.

Dlaczego warto również wziąć udział w Konferencji?

● nowe kontakty biznesowe
● udział w konferencji, debacie i prezentacjach
● udział w aukcji charytatywnej i wsparcie szczytnych celów statutowych FUNDACJI OCHRONA I POMOC
●świetna zabawa i wykwintne menu podczas wieczornego bankietu z atrakcjami – niespodziankami
●…chwile relaksu po konferencji i bankiecie w strefie SPA hotelu Windsor.

Dowiedz się więcej